Gemeente Den Haag


19 januari 1999

Bijeenkomst stadsdeelcommissie in Spoorwijk

Op 26 januari praten bewoners van Spoorwijk in het Wijk- en dienstencentrum De Wissel, Betsy Perkstraat 14, met de burgemeester en leden van de gemeenteraad. Op de agende staan de volgende onderwerpen:

1. Tekort aan jongerenwerkers
2. Verkeersafwikkeling Hildebrandplein
3. Inpassing nieuwe trambanen
4. Welzijnswerk in te strak keurslijf

De bijeenkomst begint om 20.00 uur Meer informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat van de stadsdeelcommissie, telefoon 070 - 353 3630.

Deel: ' Bewoners Haagse wijk Spoorwijk praten met gemeenteraad '
Lees ook