Stadsdeel De Baarsjes Amsterdam


PERSBERICHT

Amsterdam, 6 april 2010

Bewoners maken van kas en tuin Keerweer nieuw pareltje voor de buurt

Een actieve werkgroep van bewoners uit de buurt wil de kas en de tuin aan Keerweer in de Chassébuurt opnieuw inrichten. Daarmee wordt de Keerweer een nieuwe ontmoetingsplek voor bewoners. Het Dagelijks Bestuur van De Baarsjes heeft onlangs het projectplan van dit bewonersinitiatief goedgekeurd.

De kas en het terrein dat grenst aan de Admiraal de Ruijterweg verkeren beiden in slechte staat. Omdat er toch al herstelwerkzaamheden nodig waren op het terrein zagen bewoners een kans om het gehele gebiedje op te knappen. De herontwikkeling van de locatie zorgt voor een prachtige groene ontmoetingsplek midden in de stad, waar vele activiteiten voor jong en oud mogelijk zijn.

De initiatiefnemers hebben met buurtbewoners en scholen ideeën aangedragen voor het gebruik. Zo komen er activiteiten over natuur- en milieueducatie, alles op het gebied van tuinieren en wordt er kunst gemaakt en exposities gehouden. De toekomstige workshops en cursussen zijn gericht op kinderen en volwassenen. Er wordt gewerkt aan een specifiek scholenaanbod. De stichting Natuurtuin Slatuinen gaat voor het beheer en de exploitatie van het terrein zorgen.

De kosten voor het project worden gedragen door de Wijkaanpak. Om ervoor te zorgen dat de activiteiten ook in de komende jaren gecontinueerd kunnen worden krijgt de stichting een structurele bijdrage van het stadsdeel.

Deel: ' Bewoners maken van kas en tuin Keerweer nieuw pareltje voor de buurt '
Lees ook