NVM

BEWONERS POSITIEF OVER KWALITEIT VINEX

(embargo tot 24.06.1999)

De bewoners van vinexlocaties beoordelen de kwaliteit van hun woning gemiddeld als 8,1. De kwaliteit van de woonomgeving kreeg een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. Positief waarderen de bewoners met name de gunstige lichtinval in de woningen en de grootte van de woonkamer. Minder positief zijn zij over het (gebrek aan) bergingen en de flexibiliteit van de woningindeling.

In de woonomgeving scoren vooral de autobereikbaarheid en de omgang met de buren positief. Negatief oordelen de bewoners over de verschillende voorzieningen in de omgeving; zowel op het gebied van winkels, parkeren, openbaar vervoer als die voor de kinderen. Parkeren op afstand van de woning wordt niet op prijs gesteld.

Deze gegevens blijken uit de concept-eindrapportage van het onderzoek naar de motivaties, intenties en waardering van bewoners van vinexlocaties. De heer T.A.B. Smit, algemeen voorzitter NVM, belichtte deze resultaten donderdag 24 juni tijdens het congres 'Vinex en bewoners: consumentgericht Bouwen' in de RAI te Amsterdam. Smit: "De stelling dat er 'iets serieus mis is' met de vinexbouw kunnen we loslaten. De bewoners beoordelen de woning en woonomgeving als ruim voldoende. Wel moeten we de flexibele indeling van de woning en het voorzieningenniveau in de omgeving in de gaten houden."

Van de bewoners in de vinex-stadsgewesten komen drie van de vijf huishoudens van buiten de eigen gemeente. Voor 65 procent van de kopers zijn de financiën het belangrijkste motief om te kiezen voor een vinex-koopwoning in plaats van een huurwoning. Het opbouwen van het vermogen en dat het kopen voordeliger is dan huren zijn hierbij de twee meest genoemde argumenten (35 en 30 procent). Het derde belangrijke argument is het naar eigen inzicht kunnen verbouwen en het in eigen hand hebben van het onderhoud.
Van de huurders kiest 32 procent uit financiële motieven voor een huurwoning. 18 procent is een herkenbare huurder en op zoek naar een bepaald woningtype (met name ouderen). Verder kiest een grote groep huurders (50 procent) voor de specifieke kenmerken van de huursector, zoals vrijheid en geen verantwoording voor het onderhoud. Van de bewoners met een voorkeur voor nieuwbouw is de bouwtechnische kwaliteit het belangrijkste motief. Bewoners met een voorkeur voor bestaande bouw kiezen nieuwbouw door de prijs of prijs/kwaliteitsverhouding. Eenderde van de huishoudens heeft geen voorkeur voor bestaand of nieuwbouw. Voor hen spelen toeval en beschikbaarheid een grote rol.
Voor degenen die binnen de vijf jaar weer wil verhuizen, zijn de woningkenmerken reden nummer 1. Op de tweede en derde plaats staan de woonomgeving en een verandering van werkkring. De groep die binnen twee jaar wil verhuizen is acht procent.

Het onderzoek is verricht door RIGO Research en Advies in opdracht van het ministerie van VROM en de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM. In het onderzoek is onderscheid gemaakt naar de deelpopulaties Randstad, niet-Randstad, binnenstedelijk en niet-binnenstedelijk gebied. Verder is rekening gehouden met de woningtypes koop-eengezins, koop-meergezins, huur-eengezins en huur-meergezins. En tenslotte is onderscheid gemaakt naar het soort huishouden: één- en tweepersoons en gezinnen met kinderen. In totaal zijn 1.900 bewoners bij het onderzoek betrokken.

====================================

Voor meer informatie/aanvragen eindrapportage 'Vinex, de keuze': NVM-afdeling public relations, mw. IJ. Geerts, telefoon 030 - 6085171 of 06-51174832, fax 030 - 6035468. Internet: www.nvm.nl / e-mail: Y.Geerts@nvmorg.nl.

Deel: ' Bewoners positief over kwaliteit vinex '
Lees ook