Gemeente Den Haag


2 december 1999

BEWONERS PRESENTEREN PLANNEN VOOR LAAKZONE

Bewoners en vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en natuur- en milieugroepen presenteren zaterdag 11 december a.s. hun plannen voor een vernieuwde groene Laakzone. Dit gebeurt in het Stadsdeelkantoor Laak tussen 12.00 en 14.00 uur. De plannen zijn gebaseerd op de onlangs verzamelde ideeën en wensen. Het voorstel geeft op hoofdlijnen aan wat de bedoeling is: meer natuur, schoner water en meer mogelijkheden voor bewoners (jong en oud) om daarvan te genieten. Bureau Nieuwe Gracht zal het ontwerp toelichten. De bewoners moeten zich nog uitspreken over één punt. Zij moeten een keuze maken uit: ofwel een voor iedereen toegankelijk natuureiland of een eiland met hobbytuinen.

Bewoners van Laak kunnen het definitieve voorstel vanaf maandag 20 december bekijken op het Stadsdeelkantoor en in enkele club- en buurthuizen. Vervolgens is er tot 20 januari 2000 de gelegenheid op het voorstel te reageren. Daarna gaat het naar Burgemeester en wethouders, samen met een nog te maken beheerdeel.

Degenen die alsnog willen meedenken of nog een vraag willen stellen, kunnen contact opnemen met Ans Hendrikse, projectleider Laakzone, telefoon 3536467.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bewoners presenteren plannen voor Laakzone Den Haag '
Lees ook