Gemeente Amsterdam
Start Zoeken

|
Bewoners Stadionbuurt adviseren over de buurt via internet: Stadionline

Bewoners Stadionbuurt adviseren over de buurt via internet: Stadionline.nl

Woont u in de Stadionbuurt, dan hebt u vanaf 1 september de kans om via www.stadionline.nl te discussiëren over uw wensen, ideeën, ergenissen en problemen bij u in de buurt.

Zes maanden lang kunt u via internet uw mening geven over onderwerpen als veiligheid, de inrichting van de buurt, voorzieningen voor jongeren en het schoonhouden van de straat. Al zo'n 185 mensen hebben zich aangemeld. Stadsdeel Oud Zuid zoekt in totaal 250 kiesgerechtigde bewoners van de Stadionbuurt, die willen deelnemen aan StadiOnline.

Dat betekent dat u 18 jaar of ouder moet zijn om mee te kunnen doen. U kunt als deelnemer vanuit uw eigen huis of via een computer in een buurthuis niet alleen discussiëren, maar ook uw advies geven aan het stadsdeelbestuur over de besproken onderwerpen. Dat doet u door na elke discussieronde via internet uw stem uit te brengen. Hierdoor is StadiOnline een extra mogelijkheid tot inspraak over uw eigen wijk.

Aanmelden of meer informatie: www.stadionline.nl


-

© gemeente Amsterdam - 8-08-2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Bewoners Stadionbuurt Amsterdam praten online over de buurt '
Lees ook