Amsterdam Oud Zuid

Bewoners werken ideeën over Theophile de Bockstraat uit! Nieuwsdatum: 08-Mar-2000

Op 7 maart was de eerste bijeenkomst van de werkgroep die ideeën over de Theophile de Bockstrook (het gebied tussen Jacob Marisplein en Westlandgracht) nader uitwerkt.
Tijdens een door ruim 60 bewoners en belanghebbenden bezochte buurtvergadering op 24 februari hebben zich rond 20 mensen voor de werkgroep opgegeven. Ondersteund door deskundigen van het stadsdeel gaan ze aan slag en vertalen wensen naar mogelijke plannen voor verbetering van het gebied. In de levendige bijeenkomst van gisteren hebben zich de werkgroepleden in vier globalere onderwerpen verdiept. Naast groen en (fiets-)verkeer/parkeren was er ruime aandacht voor voorzieningen.
Recreatie, sport- en spelvoorzieningen, speeltuin, kortom doe-dingen werden als buitenvoorzieningen nader onder de loep genomen. Ook over voorzieningen waarvoor je een dak boven je hoofd nodig hebt werd nagedacht. Denk bijvoorbeeld aan een ontmoetingsplek, een dienstencentrum of seniorenwoningen.
Eerste globale ideeën worden door de werkgroep nader uitgewerkt. Hiervoor hebben bewoners en medewerkers van het stadsdeel huiswerk meegekregen om het een en ander uit te zoeken. Over drie weken komt de werkgroep weer bij elkaar. Voor meer informatie over de uitkomsten van de werkgroepbijeenkomst of deelname aan de werkgroep kunt u contact opnemen met Michaël Kowalski, telefoon 678 1678.

Deel: ' Bewoners werken ideeën Theophile de Bockstraat A'dam uit '
Lees ook