FVO

Nieuws

Geen verplichte bewonersbijdrage

5 april 2000

Bewonersbijdrage niet verplicht voor opname AWBZ-instelling

De individuele bewoner van een AWBZ-instelling dient volledig vrij te zijn in de keuze van diensten en producten die niet tot de AWBZ-verstrekking behoren, maar wel door de instelling worden geboden. Bijvoorbeeld bewassingkosten, kapperskosten, uitstapjes en dergelijke. Instellingen mogen een bewonersbijdrage niet verplicht stellen als voorwaarde voor opname in die instelling.
Er moet duidelijkheid bestaan over de producten en diensten die onder de AWBZ vallen. De zorgkantoren dienen hierop toe te zien.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bewonersbijdrage niet verplicht voor opname AWBZ-instelling '
Lees ook