Gemeente Tilburg Nummer 11396GO Datum 25 oktober 2011

Onderhoud Leenherenstraat / Mechtildisstraat Werkzaamheden voorlopig uitgesteld

De onderhoudswerkzaamheden aan de Leenherenstraat en de Mechtildisstraat zijn uitgesteld. Om ervoor te zorgen dat de wijk bereikbaar blijft moeten de werkzaamheden aan de Kruisvaardersstraat grotendeels afgerond zijn, voordat de werkzaamheden in de Leenherenstraat en de Mechtildisstraat kunnen starten. De verwachting is dat de onderhoudswerkzaamheden eind april 2012 beginnen. Planning werkzaamheden Half maart start het broedseizoen. Daarom verwijdert de gemeente de bomen in de Leenherenstraat voor half maart 2012, naar verwachting eind februari 2012. De omgevingsvergunning voor het kappen van bomen is inmiddels door de gemeente verleend. Voor de start van de werkzaamheden ontvangt u een bewonersbrief met meer informatie. In deze periode van gemeentelijke werkzaamheden vinden gedeeltelijk ook de bouwontwikkelingen St. Jozefzorg en Phoenixterrein plaats. Dit levert overlast op voor de wijk, maar wordt zo goed als mogelijk op elkaar afgestemd. Voortraject In het voortraject van dit project is tijdens een inloopavond het voorlopige ontwerp gepresenteerd aan de bewoners. Daarna is eind 2010 het definitief ontwerp vastgesteld. Begin 2011 heeft er met de direct aanwonenden van het plein ter hoogte van Hertogstraat 68-74 nog afstemming plaatsgevonden over een aanpassing van parkeersituatie aan dit plein. Het aantal parkeerplaatsen is gelijk gebleven. Meer informatie Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Frank Martens, projectleider bij de gemeente Tilburg. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via telefoonnummer 013 - 542 83 87 en per e-mail frank.martens@tilburg. Voor eventuele vragen omtrent afstemming van werkzaamheden en bereikbaarheid woonomgeving kunt u contact opnemen met Marcel Smeulders van het Coördinatiepunt Weggebruik. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013 - 549 55 32 en per e-mail cpw@tilburg.nl.

Bezoekadres Stadhuisplein 130

Postadres Postbus 90157 5000 LL Tilburg

Doorkiesnummer 013 542 83 87

Gebiedsontwikkeling Gebiedsteams Vastgoed Ingenieursbureau Stedenbouw Handhaving Stadstoezicht Beheer & Onderhoud Middelen

Pagina 1 van 1

---- -- Nummer

11401GO Datum 25 oktober 2011

Onderhoud kade Goirkekanaaldijk Werkzaamheden starten maandag 31 oktober

Aan de kade van de Goirkekanaaldijk starten maandag 31 oktober onderhoudswerkzaamheden. Het gaat om het gedeelte tussen de Rijnstraat en de Waalstraat. Afhankelijk van het weer duren de werkzaamheden tot december 2011. Werkzaamheden De wand van de kade wordt hersteld. De palen voor het aanleggen van de schepen en de antistootrand worden vernieuwd. Mogelijke overlast scheepvaart De schepen kunnen tijdens de werkzaamheden niet aanmeren aan de kade. Zij kunnen wel gewoon langs varen. Meer informatie? Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief, kunt contact opnemen met Marco Klessens, projectleider van de gemeente Tilburg. Hij is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 542 83 86 en per e-mail Marco.klessens@tilburg.nl. Tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Marc Hagenaars, toezichthouder van de gemeente Tilburg. Hij is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 542 92 18 en per e-mail marc.hagenaars@tilburg.nl.

Bezoekadres Stadhuisplein 130

Postadres Postbus 90157 5000 LL Tilburg

Doorkiesnummer 013 542 8386

Gebiedsontwikkeling Gebiedsteams Vastgoed Ingenieursbureau Stedenbouw Handhaving Stadstoezicht Beheer & Onderhoud Middelen

Pagina 1 van 1

---- -- Nummer 11406GO Datum 25 oktober 2011

Nieuwe plek beeld 'Het Lichaam van de Zee' Beeld wordt geplaatst op maandag 31 oktober

Het kunstwerk 'Het Lichaam van de Zee' van David van der Kop krijgt een nieuwe plek. De gemeente verplaatst het beeld op maandag 31 oktober naar het groenparkje aan de Gerard Mercatorstraat, vlakbij de Zeeheldenbuurt. Het beeld komt in deze pas gerenoveerde wijk goed tot zijn recht. Het beeld lag geruime tijd aan de rand van de Gasthuisring - min of meer verloren - in het gras. Oorspronkelijk vormde het kleurrijke beeld de ingang van het voormalige arbeidsbureau in de Alleenhouderstraat. Daar is het in opdracht van het Rijk in 1986 geplaatst. Na renovatie van dit gebouw heeft de nieuwe eigenaar het beeld niet teruggeplaatst. De gemeente heeft het beeld laten restaureren en aan het BKKC (Brabants kenniscentrum kunst en cultuur) gevraagd om een nieuwe plek te zoeken voor het kunstwerk. Op de achterkant van deze brief ziet u een plattegrondje met de precieze locatie en een foto van het beeld. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tamira Waszink van de gemeente. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 013 - 542 86 82 en via e-mail tamira.waszink@tilburg.nl

Bezoekadres Stadhuisplein 130

Postadres Postbus 90157 5000 LL Tilburg

Doorkiesnummer 013 542 86 82

Gebiedsontwikkeling Gebiedsteams Vastgoed Ingenieursbureau Stedenbouw Handhaving Stadstoezicht Beheer & Onderhoud Middelen

Pagina 1 van 1

---- -- Nummer

114011GO Datum 26 oktober 2011

Uitnodiging informatieavond Tilburion op woensdag 2 november 2011

In vervolg op de informatieavond van 30 maart 2011 wil de gemeente u uit nodigen voor een toelichting op de actuele stand van zaken betreffende de voorbereidingen voor het nieuwe appartementengebouw zoals dit bij herinrichting van het busstation gebouwd zal worden. Daarom nodigen wij u uit voor een nieuwe informatieavond. Deze zal plaats vinden op: Woensdag 2 november 2011 van 19.30-21.30 Boulevard Café Noordstraat 51 in Tilburg Op deze avond zal ondermeer door de geselecteerde architect, architectenbureau Bedaux en de Brouwer uit Goirle, een toelichting gegeven worden op de eerste voorstellen die zij hebben voor de nieuwbouw. Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de dienst Gebiedsontwikkeling, afdeling Projectmanagement en Vastgoedontwikkeling, de heer Joep Frenken. Telefonisch te bereiken op 013 - 542 85 27 of per email: joep.frenken@tilburg.nl.

Bezoekadres Stadhuisplein 130

Postadres Postbus 90157 5000 LL Tilburg

Doorkiesnummer 013 542 87 05 Faxnummer 013 542 90 71

Gebiedsontwikkeling Gebiedsteams Vastgoed Ingenieursbureau Stedenbouw Handhaving Stadstoezicht Beheer & Onderhoud Middelen

Pagina 1 van 1

---- --

Deel: ' Bewonersbrieven Gemeente Tilburg 26 oktober 2011 '
Lees ook