gemeente amersfoort

persbericht gemeente amersfoort - woensdag 7 november 2012

bewonersinitiatief voor wijkcentrum 't middelpunt een stap verder

het bewonersinitiatief voor wijkcentrum 't middelpunt in zielhorst lijkt, na het klokhuis in randenbroek, goede kans tot slagen te hebben. de alevitische bektasie cultuur vereniging (abcv) en de bewoners in amersfoort noord hebben zich verenigd in het nieuwe middelpunt (hnw) en gezamenlijk willen zij het wijkcentrum beheren en exploiteren, waar zij ook ruimte bieden aan activiteiten van bewoners. het is de bedoeling om in januari 2013 van start te gaan. burgemeester en wethouders zijn, onder voorwaarden, akkoord gegaan met het exploitatieplan dat het nieuwe middelpunt heeft ingediend.

de abcv wil een maatschappelijk en cultureel centrum realiseren, niet alleen voor eigen gebruik maar juist ook voor bewonersactiviteiten in amersfoort noord. daartoe moet hnm nog de nodige voorbereidingen treffen om daadwerkelijk begin volgend jaar van start te kunnen gaan. zo moeten vergunningen worden aangevraagd en huurcontracten worden gesloten met onderhuurders. de abcv wil met een huurkoopregeling eigenaar worden van het pand en het college zal voor 1 januari 2013 een voorstel aan de raad sturen voor de lening die daarvoor verstrekt moet worden.

wethouder gert boeve: "Ik feliciteer de mensen van de Alevitische Bektasie Cultuur Vereniging en Red de Bieb Zielhorst met deze mijlpaal. Ik ben zeer verheugd dat zij er samen in zijn geslaagd een goed plan voor 't Middelpunt te maken voor een ontmoetingsplek in de noordelijke wijken. De weg er naartoe heeft wat hobbels gekend, maar we hebben nu een belangrijk punt bereikt. En als alles voorspoedig verloopt, worden zij in januari 2013, na het Klokhuis in Randenbroek, het tweede bewonersinitiatief voor een wijkcentrum."

Maatschappelijke overname wijkcentra
In mei 2011 heeft de gemeente besloten de subsidie aan Stichting Welzijn Amersfoort voor beheer en exploitatie van wijkcentra stop te zetten. Daarbij is de motie aangenomen om te kijken of er partijen in de stad zijn die belangstelling hebben om het beheer en de exploitatie over te nemen onder voorwaarde het pand ook open te stellen voor welzijnsactiviteiten. Op die manier kunnen wijkcentra behouden blijven voor de wijk.

De maatschappelijke overname van de wijkcentra gebeurt in drie fasen. 't Middelpunt was onderdeel van de eerste fase, net als De Boerderij in Nieuwland en Het Klokhuis in Randenbroek. Wijkvereniging Het Klokhuis ging in september al van start met het beheer van het gelijknamige wijkcentrum. Voor De Boerderij is dit helaas niet gelukt. Onlangs is de aanmeldtermijn voor overname van de wijkcentra De Trefhorst en De Driehoek verstreken. Voor De Trefhorst is geen belangstelling kenbaar gemaakt. Dit pand wordt, net als De Boerderij, op de vastgoedmarkt aangeboden voor verkoop (of verhuur). Een instelling in de stad heeft interesse voor de Driehoek kenbaar gemaakt. In de derde fase (in de loop van 2013) volgen De Sleutel en De Groene Stee. Meer informatie over de maatschappelijke overname is te vinden in het webdossier Ontmoeting in de wijk onder spoor 4: www.amersfoort.nl/ontmoetingindewijk.

Deel: ' Bewonersinitiatief voor wijkcentrum 't Middelpunt een stap verder '
Lees ook