CBS Persbericht


Datum: 28-04-99

Bezettingsgraad industrie licht gedaald

De bezettingsgraad van de productie-installaties in de industrie is in maart licht gedaald. Uit de Conjunctuurtest van het CBS blijkt verder dat de ondernemers in de industrie de omvang van de voorraden nog steeds te groot vinden. Voor de komende drie maanden verwachten de ondernemers dat de bedrijvigheid zal toenemen en voorzien zij een lichte stijging van de verkoopprijzen. Het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie, is in maart iets hoger dan in februari en komt uit op 0,5.

Productie-installaties minder benut

De bezettingsgraad in de industrie komt in maart uit op 84,1%. Dat is 0,4 procentpunt hoger dan in december 1998. Op grond van het seizoenpatroon mocht echter een grotere stijging worden verwacht. Na correctie voor seizoensinvloeden blijkt de bezettingsgraad in maart 0,5 procentpunt lager te liggen dan in december 1998. Voorts meldt het CBS dat het voor seizoensinvloeden gecorrigeerde indexcijfer van de orderpositie, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, is gedaald met 0,4 indexpunt naar 98,4 (maart 1996=100). Desondanks verwachten de ondernemers voor de komende drie maanden een lichte toename van de bedrijvigheid. Ook wordt door de producenten een lichte stijging van de verkoopprijzen verwacht. Met name ondernemers in de aardolie-industrie en chemische industrie maken hiervan melding.
Het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie, komt in maart uit op 0,5; nagenoeg dezelfde waarde als in januari van dit jaar. In februari lag de waarde op –1,1.

Voorraden te groot

Ongeveer acht procent van de ondernemers in de industrie vindt de voorraden eindproduct te groot. Dit is beduidend meer dan in maart 1998 toen gemiddeld twee procent van de bedrijven hiervan melding maakte.
Bij één op de tien bedrijven wordt onvoldoende vraag naar hun product als een productiebelemmering gezien. In maart 1998 was dit bij één op de vijf ondernemingen het geval. De concurrentiepositie is naar de mening van de industriële ondernemers in de afgelopen drie maanden niet verbeterd.

Technische toelichting

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte bedrijvigheid, het oordeel van de ondernemers over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product. De deelindicatoren zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over de Conjunctuurtest industrie, het producentenvertrouwen en meer gedetailleerde informatie over de bedrijfsklassen en de sectoren halffabrikaten, investerings- en consumptiegoederen kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. G. Taal, tel. (070) 337 43 62, e-mail gtal@cbs.nl. Een grafiek met het verloop van het producentenvertrouwen en de productie-index over de periode 1994-1999 wordt op aanvraag gefaxt.

Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
Producentenvertrouwen
Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug

Sep
Okt Nov Dec
1996


-0,3

0,4

0,8

0,7

0,1

0,6

2,5

1,5

0,8

2,4

1,0

3,5 1997

3,7

3,7

3,4

4,7

3,9

6,2

6,5

7,1

6,6

6,4

7,2

4,5 1998

5,3

5,3

5,8

5,2

5,3

5,4

4,0

4,8

1,5

1,3

0,2

0,2 1999

0,6


-1,1

0,5

Bron: CBS

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 28 april 1999

Deel: ' Bezettingsgraad industrie licht gedaald '
Lees ook