Statbel

Ministerie van economische zaken Vlaanderen

Het bezit van duurzame goederen en het gebruik van nieuwe technologieën worden hoofdzakelijk bepaald door inkomen en leeftijd

In het kader van de huishoudbudgetonderzoek 1997/1998 zijn gegevens beschikbaar betreffende het bezit van duurzame goederen door Belgische huishoudens

Technische omschrijving

De huishoudbudgetonderzoek meet de uitgavenstructuur van een Belgisch huishouden. Over de periode van 1 juni 1997 tot 31 mei 1998 hielden 2.213 representatieve huishoudens hun inkomsten en uitgaven bij. Tevens noteerden zij allerlei gegevens omtrent hun woonomstandigheden en wooncomfort. De gegevens die door de huishoudens in de steekproef werden geleverd, werden geëxtrapoleerd voor de ongeveer vier miljoen huishoudens die ons land telt.

Het bezit van duurzame goederen

Het bezit van een computer liep over de periode 1997/1998 op tot vrijwel 35% van de Belgische huishoudens, met opmerkelijke verschillen naargelang inkomen, leeftijdsklasse en beroepsstatuut. 65% van de huishoudens uit het hoogste inkomenskwartiel (de 25% huishoudens met het hoogste inkomen) beschikt over een PC, tegenover slechts 11,5% van de huishoudens uit het laagste inkomenskwartiel (de 25% huishoudens met het laagste inkomen). Bij de ouderen van meer dan 60 daalt dit tot ongeveer 10%.

Ongeveer 5% van de Belgische huishoudens bleek aangesloten op Internet, met een iets hoger percentage voor Vlaanderen. Voor het rijkste kwartiel loopt dit evenwel op tot meer dan 10%, tegenover slechts 2,5% voor het armste. 10% van de huishoudens waarvan de referentiepersoon jonger is dan 29 jaar, is aangesloten op Internet. Dit percentage daalt geleidelijk tot ongeveer 1% van de huishoudens waarvan de referentiepersoon ouder is dan 60 jaar.

10% van de Belgische huishoudens is in het bezit van een gsm. De draagbare telefoon blijkt iets meer algemeen verspreid in Brussel en Wallonië (ongeveer 12%) dan in Vlaanderen (8,4%). Vrijwel 20% van het rijkste kwartiel bezit een gsm, tegenover slechts 4,5% van het armste. Bijna een kwart van de jonge huishoudens beschikt over een gsm, tegenover slechts 2,5% van de ouderen dan 60 jaar. Ongeveer 12% van de Belgische huishoudens communiceert ook per fax.

Ongeveer 80% van de Belgische huishoudens bezit een eigen wagen. In Brussel bedraagt dit cijfer slechts 63,5% en voor het armste kwartiel daalt dit tot onder de 50%. Meer dan 40% van de huishoudens uit het rijkste kwartiel bezit meer dan één eigen wagen. Voor ongeveer 6% van de huishoudens stelt de werkgever een gratis auto ter beschikking. Voor het rijkste kwartiel loopt dit op tot 15%.

Verder blijkt betaaltelevisie veel populairder in Wallonië (13%) dan in Vlaanderen (5%), terwijl daarentegen meer huishoudens in Vlaanderen zijn aangesloten op het kabelnetwerk. Meer dan 30% van de huishoudens uit het rijkste kwartiel bezit meer dan één televisietoestel.

In Brussel koken 65% van de huishoudens op aardgas, hetgeen respectievelijk 2 tot 3 keer meer is dan in Vlaanderen en Wallonië. In Wallonië neemt ook propaan- en butaangas een belangrijke plaats in (30%). Koken op elektriciteit komt het meest voor in Vlaanderen (vrijwel 65%). Ongeveer 65% van de Belgische huishoudens bezit een microgolfoven.

Tenslotte merken we ook op dat de zonnebank veel populairder blijkt in Vlaanderen (12%) dan in de rest van het land (ongeveer 2%), en dat Vlamingen eerder de fiets nemen (84%) dan Walen (54%) of Brusselaars (39%).

Zie het originele bericht voor tabellen

Penetratiegraad van duurzame goederen in de Belgische huishoudens - per gewest Brussel Vlaanderen Wallonië Rijk

Percentage huishoudens in het bezit van één of meer van de opgesomde goederen

Aansluiting op betaaltelevisie 7,0% 5,5% 13,1% 8,2%

Aansluiting op internet 4,5% 6,1% 2,7% 4,8%

Aansluiting op kabel-TV 79,6% 92,7% 87,7% 89,6%

Auto (als eigenaar) 63,5% 84,9% 80,6% 80,6%

Auto (gratis ter beschikking gesteld) 6,8% 7,2% 4,5% 6,3%

Computer (PC) 33,2% 36,9% 32,2% 34,9%

Fiets 38,5% 83,7% 54,0% 69,1%

Gsm 12,5% 8,4% 11,7% 10,0%

Fornuis op aardgas 64,9% 28,0% 17,7% 28,6%

Fornuis op butaan- of propaangas 3,3% 10,8% 30,6% 16,5%

Fornuis op elektriciteit 35,8% 64,3% 58,3% 59,3%

Microgolfoven 56,1% 67,6% 61,0% 64,2%

Zonnebank 2,1% 12,0% 1,5% 7,5%

Penetratiegraad van duurzame goederen in de Belgische huishoudens - per inkomenskwartiel Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4

Percentage huishoudens in het bezit van minstens één van de opgesomde goederen

Aansluiting op betaaltelevisie 4,3% 7,7% 9,6% 11,1%

Aansluiting op internet 2,4% 1,5% 4,6% 10,7%

Aansluiting op kabel-TV 84,5% 91,9% 93,0% 89,1%

Auto (als eigenaar) 49,2% 82,9% 94,1% 96,1%

Auto (gratis ter beschikking gesteld) 1,3% 3,1% 5,3% 15,4%

Computer (PC) 11,5% 21,9% 41,1% 64,8%

Fiets 43,6% 65,8% 79,0% 87,8%

Gsm 4,5% 5,4% 10,6% 19,3%

Fornuis op aardgas 37,9% 29,3% 26,6% 20,5%

Fornuis op butaan of propaangas 22,0% 18,7% 14,7% 10,7%

Fornuis op elektriciteit 43,5% 55,1% 62,6% 75,8%

Microgolfoven 42,1% 58,1% 76,2% 80,2%

Zonnebank 1,4% 4,4% 12,3% 11,7%

Percentage huishoudens met meer dan één

Eigen auto 2,0% 9,3% 19,3% 41,9%

Televisietoestel 5,6% 16,3% 22,6% 31,9%

Penetratiegraad van duurzame goederen in de Belgische huishoudens per

leeftijdsklasse 20 tot 29 jaar 30 tot 39 jaar 40 tot 49 jaar 50 tot 59 jaar 60 jaar of meer

Percentage huishoudens in het bezit van minstens één van de opgesomde

goederen

Aansluiting op betaal-TV 15,2% 8,9% 9,4% 11,5% 3,6%

Aansluiting op internet 9,7% 8,1% 7,2% 2,9% 1,1%

Aansluiting op kabel-TV 80,4% 84,1% 88,7% 92,2% 94,3%

Auto (als eigenaar) 75,5% 88,0% 88,0% 88,3% 66,8%

Auto (gratis ter beschikking gesteld) 12,1% 10,2% 7,7% 6,4% 1,5%

Computer (PC) 36,4% 45,9% 53,7% 40,3% 11,0%

Fiets 69,0% 83,0% 83,0% 70,0% 49,4%

Gsm 22,8% 14,7% 13,1% 9,0% 2,6%

Fornuis op aardgas 36,9% 27,3% 26,4% 25,2% 31,3%

Fornuis op butaan- of propaangas 14,0% 13,4% 15,8% 13,9% 21,4%

Fornuis op elektriciteit 50,6% 62,5% 62,0% 66,9% 52,2%

Microgolfoven 74,7% 77,2% 70,1% 68,2% 46,6%

Zonnebank 8,2% 10,4% 11,3% 8,8% 2,0%

Een downloadbare tabel is beschikbaar als u gedetailleerder cijfers (onderzoeken 1995/1996, 1996/1997 en 1997/1998) wenst.

Alle gedetailleerde tabellen zijn beschikbaar op papier of diskette in onze informatie- en documentatiecentra.

Laatst gewijzigd op: 05-07-99 © 1998/1999 NIS, Ministerie van Economische Zaken

Deel: ' Bezit van duurzame goederen in Vlaanderen '
Lees ook