Belgische Krijgsmacht

Press Release

Persmededeling 245 van 16 augustus 1999:

De Staf van de Landmacht deelt mee :

Bezoek Minister van Landsverdediging aan eenheden van de Brigade Para Commando

In het kader van zijn bezoeken aan de eenheden en basissen van de Krijgsmacht bezoekt de Minister van Landsverdediging, de Heer André FLAHAUT op 19 augustus 1999 een aantal eenheden van de Brigade Para Commando.

De Heer Minister brengt vanaf 9u00 een bezoek aan het 1ste Bataljon Parachutisten te DIEST en nadien aan het Trainingscentrum voor Parachutisten te SCHAFFEN. Naast een rondleiding en de gebruikelijke briefings wordt hem ook een volledige operationele compagnie para commando voorgesteld en zal hij de drop van personeel en materieel meemaken.

Om 14u30 zal hij het Trainingscentrum voor Commando's in MARCHE-LES-DAMES bezoeken en er verschillende demonstraties bijwonen.

Deel: ' Bezoek Belgische minister Defensie Brigade Para Commando '
Lees ook