CDA


Bezoek CDA-Kamerleden aan Weerselo en Thuiszorg Twente (060300)

Den Haag, 6 maart 2000

Een delegatie Kamerleden van het CDA zal dinsdag 7 maart een bezoek brengen aan Weerselo.
Om 13.30 uur zal een gesprek met burgemeester en wethouders van Weerselo plaatsvinden over de ruimtelijke ontwikkeling van Twente. Daarna, om 14.30 uur, is er een gesprek met Thuiszorg Centraal Twente over de Jeugd Gezondheidszorg. Beide bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis van Weerselo (tel: 0541-669666). Namens de CDA-Tweede Kamerfractie zullen aanwezig zijn: Ank Bijleveld-Schouten, Theo Rietkerk en Annie Schreijer-Pierik.
Programma:

13.30 uur ontvangst bij het College van B&W van Weerselo

Aanwezig zullen zijn burgemeester Jongmans (CDA) en de wethouders mevr. Mentink-Groener (CDA), dhr. Temmink (CDA), dhr. Wolbers (DGW) en secretaris dhr. Huitema. Gespreksonderwerpen zijn de ruimtelijke ontwikkeling van Twente, gemeentelijke herindeling, herverdeling gemeentefonds (somber perspectief grotere plattelandsgemeenten) en gevolgen daarvan voor de welzijnsvoorzieningen, en de problematiek van het ziekenhuis Oldenzaal.

14.30 uur gesprek Thuiszorg Centraal Twente (ook in het gemeentehuis)

Aanwezig zullen zijn directeur mevr. Sales, enkele medewerkers en een vrijwilligster. Gespreksonderwerp is de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Thuiszorg Centraal Twente zal in dit gesprek aangeven hoe de thuiszorgorganisaties in Twente invulling trachten te geven aan een goede JGZ.

17.00 uur bezoek aan de consultatiebureau-bus
17.30 uur afsluiting.

Voor verdere informatie: Bieke Oskam, telefoon 070-3182509 of 06-53153269

Deel: ' Bezoek CDA-Kamerleden aan Weerselo en Thuiszorg Twente '
Lees ook