Christen- Democratisch Jongeren Appèl


- - - UPDATE PAGINA: woensdag 12 januari 2000, 23:59 uur - - -

Kernenergie

Het Algemeen bestuur van het CDJA heeft op haar vergadering van 17 november 1999 een resolutie aangenomen waarin zij haar steun uitspreekt voor het gebruik van kernenergie in Nederland. Hiernaast pleit zij voor het openhouden van de kernenergiecentrale Borssele (Zeeland). Deze resolutie is eveneens digitaal beschikbaar in het formaat WordPerfect 5.1 of Word 6.

Er zal, onder voorbehoud, op zaterdag 26 februari 2000 een bezoek aan de kerncentrale in Borssele gebracht worden. Tevens zal het mogelijk zijn van gedachten te wisselen over kernenergie. Naast enkele regionale en landelijke politici zullen ook tegenstanders van kernenergie aanwezig kunnen zijn. Er is plaats voor 50 personen. Later meer informatie.
Informatie en opgeven bij Jeroen de Graaf (DB), tel. 076-5228363, tel. 0115-564569, email.

Agenda voor de komende periode:
In rood aangegeven data zijn gewijzigd!

Datum Activiteit

7 februari Verschijning Interruptie nr. 1 met raadsstuk
9 februari Vergadering Algemeen Bestuur (Pax Christi te Utrecht)
18/19 februari CDJA Debat-wedstrijd

8 maart Vergadering Algemeen Bestuur (Pax Christi te Utrecht)
15 maart Laatste dag indienen tegenkandidaten, voorstellen, resoluties ALV

24 maart Uiterste datum indienen amendementen op raadsstuk "Gezondheidszorg"

25 maart Algemene Ledenvergadering (Utrecht): afscheid + verkiezing voorzitter CDJA

8 april Voorzittersoverleg CDJA-Raad

15 april Vergadering Algemeen Bestuur (Cunera te Utrecht)
6 mei CDJA-Raad "Gezondheidszorg" te Utrecht

10 mei Vergadering Algemeen Bestuur (Pax Christi te Utrecht)
26/27 mei Algemene Ledenvergadering: weekend

14 juni Vergadering Algemeen Bestuur

Deel: ' Bezoek CDJA kerncentrale Borsele '
Lees ook