Provincie Friesland

PERSUITNODIGING

Datum: 26-02-03

'Oesters en parels in het Friese landschap'

Bezoek gedeputeerde Anita Andriesen aan landinrichtingscommissie Drachten op vrijdag 28 februari

Op vrijdag 28 februari 2003 zal gedeputeerde Anita Andriesen van de provincie Fryslân een bezoek brengen aan het landinrichtingsproject Drachten. Tijdens de kennismaking met de landinrichtingscommissie en de projecten, zal zij deze middag een informatiepaneel onthullen bij de recent aangeplante 'milleniumboom' op een locatie in Rottevalle.

Op deze wijze wordt invulling gegeven aan het landelijke project 'Oesters en Parels' van de Dienst Landelijk Gebied in samenwerking met de landinrichtingscommissies van Nederland. Dit project richt zich op het voortbestaan van de solitaire boom als beelddrager van het Nederlandse landschap.

De PvdA-gedeputeerde zal ingaan op de bezuinigingen bij landinrichting en natuuraankopen die door het Rijk zijn doorgevoerd, waardoor onder andere bij boerderijverplaatsingen schrijnende gevallen zijn ontstaan. Zij zal bekendmaken welke initiatieven het college van GS op 19 maart aan Provinciale Staten zal voorstellen om deze schrijnende gevallen op te lossen.

Wij nodigen u van harte uit om 16.00 bij de Herberg van Smallingerland, Muldersplein 2 te Rottevalle. Na een korte koffie-/theepauze vindt het vertrek naar de milleniumboom plaats. Na de toespraak zal Anita Andriesen het informatiepaneel onthullen.

Aansluitend is er natuurlijk gelegenheid voor het stellen van vragen/interviews.

Voor meer informatie over deze persuitnodiging: team Communicatie provincie Fryslân, tel. 058 - 292 57 35. Contactpersoon: Siska van der Weij.

---- --

Deel: ' Bezoek gedeputeerde Andriesen aan landinrichtingscommissie Drachten '
Lees ook