Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

19/09/01 Bezoek Prins van Oranje en Máxima Zorreguieta aan Gelderland

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en mevrouw Máxima Zorreguieta brengen woensdag 19 september een bezoek aan de provincie Gelderland. Het is het vijfde in de reeks kennismakingsbezoeken die het paar dit najaar aflegt aan de provincies en de vier grote steden. Zij worden in het Provinciehuis ontvangen door de Commissaris van de Koningin en de leden van Gedeputeerde Staten. Vervolgens bezoeken zij de Eusebiuskerk, waar een deel van de kunsttentoonstelling Sonsbeek 9 staat opgesteld. In Zevenaar bezichtigt het paar een deel van de Betuwelijn in aanbouw. Tot slot bezoeken de Prins en mevrouw Zorreguieta het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek.

De Prins van Oranje en mevrouw Zorreguieta worden om 12.30 uur aan de provinciegrens bij De Klomp verwelkomd door de Commissaris van de Koningin, de heer J. Kamminga. Tijdens de rit naar Arnhem worden zij ingelicht over de herstructurering van de Gelderse Vallei en de ontwikkeling van de Veluwe. In het Provinciehuis te Arnhem ontmoeten zij de provinciale bestuurders en krijgen zij een toelichting op actuele ontwikkelingen in Gelderland.

Na een wandeling over de Markt, om 13.30 uur, bezoeken zij de Eusebiuskerk, waar zij door de samensteller van Sonsbeek 9, de heer J. Hoet, worden rondgeleid langs de kunstwerken die in het kader van deze tentoonstelling staan opgesteld in de kerk. Daarna krijgen zij boven in de kerktoren een uiteenzetting van de burgemeesters van Arnhem en Nijmegen over de toekomstplannen van deze beide steden.

Om 15.00 uur arriveert het paar in Zevenaar, voor een bezichtiging van de tunnel in aanbouw van de Betuwelijn. In het voorlichtingscentrum spreken zij met bouwers en omwonenden. Tijdens een busrit naar Oosterbeek worden zij ingelicht over de plattelandsontwikkeling in deze regio.

In Oosterbeek bezoeken de Prins en mevrouw Zorreguieta om 16.15 uur het Airborne Museum Hartenstein, waar zij een toelichting krijgen over de Slag om Arnhem tijdens de Tweede Wereldoorlog, en een ontmoeting hebben met veteranen en scholieren.

Deel: ' Bezoek Prins van Oranje en Máxima Zorreguieta aan Gelderland '
Lees ook