Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

04/09/01 Bezoek Prins van Oranje en Máxima Zorrequieta aan Noord-Brabant

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en mevrouw Máxima Zorreguieta brengen dinsdag 4 september een bezoek aan de provincie Noord-Brabant. Het is het eerste van de reeks kennismakingsbezoeken die het paar de komende maanden zal brengen aan de twaalf provincies en de vier grote steden (zie RVD-bericht 149 d.d. 5 juli). Het bezoek aan Noord-Brabant staat in het teken van BrabantStad, een samenwerkingsproject van Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond. De eerste vier steden worden achtereenvolgens door het paar bezocht.

De Prins en mevrouw Zorreguieta arriveren om 9.30 uur op het terrein van de Koninklijke Militaire Academie te Breda, waar zij worden ontvangen door de Commissaris van de Koningin, de heer mr. F.J.M. Houben. In de academie zal de Commissaris een presentatie houden over het project BrabantStad. Dit is een initiatief van de Provincie en de vijf grote Brabantse steden om de ruimtelijke ontwikkelingen van stad en land zodanig met elkaar in balans te brengen, dat ruimte ontstaat voor een grootstedelijk klimaat dat niet ten laste gaat van de natuur.

Vanaf de academie rijden de Prins en mevrouw Zorreguieta in een open auto naar de Grote Kerk, waar zij een korte rondleiding krijgen. Na een rit door het park Valkenberg vertrekt het paar naar Tilburg. Bij aankomst in Tilburg, rond 11.00 uur, wordt eerst de Heuvel aangedaan. Daarna geven in popcentrum 013 jongerenambassadeurs op het podium een presentatie van hun activiteiten. Het project Jongeren Ambassadeurs is deel van het nieuwe jeugdbeleid van Tilburg. Door de inzet van jonge mensen die zelf hun doelen hebben bereikt wil de gemeente jongeren stimuleren hun kansen optimaal te benutten. De ambassadeurs bezoeken scholen en praten daar met jongeren over jongeren.

In 's-Hertogenbosch wordt vanaf 12.30 uur een boottocht gemaakt over de Binnendieze, die wordt gevolgd door een rijtoer per open auto naar het stadhuis en een rondgang over de Markt. Op de markt wordt door de Provincie een Brabantse Koffietafel aangeboden aan vrijwilligers uit alle Brabantse gemeenten. De aanwezige vrijwilligers zijn uitgenodigd door de burgemeesters van hun stad, in het kader van het Internationale Jaar van de Vrijwilligers.

In Eindhoven maken de Prins en mevrouw Zorreguieta om 15.00 uur een rijtoer vanaf het Stationsplein naar cultureel kennis- en informatiecentrum de Witte Dame, het voormalige fabrieksgebouw van Philips Lighting, dat als industrieel erfgoed een nieuwe bestemming heeft gekregen. Het paar wordt rondgeleid door de in het gebouw gevestigde Design Academy Eindhoven, de enige design-opleiding in Nederland.

Deel: ' Bezoek Prins van Oranje en Máxima Zorrequieta Noord-Brabant '
Lees ook