Bezoek pro-ana websites lager dan verwacht


Onderzoek Centrum Eetstoornissen Ursula

LEIDSCHENDAM, 20080519 -- Websites die een eetstoornis als positieve levensstijl aanprijzen, de zogenaamde pro-ana websites, lijken aanzienlijk minder bezocht dan verwacht. Dat blijkt uit een onderzoek van Centrum Eetstoornissen Ursula onder haar eigen patiënten. Uit het onderzoek blijkt dat bijna 50% een dergelijke website ooit heeft bezocht en 26% heeft regelmatig gebruik gemaakt van deze websites. De term `pro-ana' is bij 81% van de patiënten bekend. Een verrassende uitkomst is dat twee van de drie patiënten (67%) aangeeft de term `pro-ana' uit de media te kennen.

Resultaten
Als redenen voor het bezoeken van pro-ana websites gaf 75% van de respondenten aan het uit nieuwsgierigheid te doen. Ongeveer 90% van de mensen die regelmatig pro-ana websites bezocht, deed dit vooral om tips en trucs te vinden en 30% bezocht deze websites om informatie over eetstoornissen te vinden. Een andere trend die is af te leiden uit de resultaten, is dat hoe meer sociale steun patiënten hebben, des te minder zij geneigd zijn om een pro-ana website te bezoeken. Bijzonder opvallend is dat patiënten het fenomeen `pro-ana' vooral uit de media kennen en op basis daarvan een eerste keer gaan kijken op internet. Overigens bleek uit het onderzoek ook dat 92% van de patiënten `pro-health websites' bezoekt. Dit zijn websites met objectieve informatie over eetstoornissen en behandelingen, zoals websites van behandelcentra of patiëntenorganisaties.

Verbieden
Centrum Eetstoornissen Ursula is er geen voorstander van om pro-ana websites wettelijk te verbieden. Eric van Furth, directeur behandelzaken: "Deze websites worden veelal gemaakt door mensen die zelf lijden aan een eetstoornis. Een wettelijk verbod zou hen criminaliseren en draagt niet bij aan het voorkomen, vroegtijdig herkennen en behandelen van deze ernstige psychiatrische ziekte."

Onderzoek
Aan het onderzoek werkten 100 patiënten mee. Zij kwamen uit alle afdelingen van Centrum Eetstoornissen Ursula; de polikliniek, deeltijdbehandeling en de kliniek. Het type eetstoornis waarvoor men in behandeling was, varieerde tussen anorexia nervosa, boulimia nervosa en een eetbuistoornis. De leeftijd van de respondenten was 15 tot 63 jaar en de gemiddelde leeftijd was 26 jaar. Een `pro-ana website' was in het onderzoek gedefinieerd als een website of blog waarop een eetstoornis als positieve levensstijl wordt aangeprezen.

Vervolg
Er bestaan veel meningen over pro-ana websites, maar weinig feiten. Met dit onderzoek heeft Centrum Eetstoornissen Ursula een begin gemaakt met het in kaart brengen van de invloed van deze websites. In vervolgonderzoek komt de vraag aan de orde wat de invloed van pro-ana website bezoek op het resultaat van de behandeling is. Ook is nog onbekend wat jongeren zonder eetstoornis van deze websites vinden. Binnen Centrum Eetstoornissen Ursula worden nieuwe patiënten standaard al naar hun ervaringen met `pro-ana websites' gevraagd, zodat het bespreekbaar wordt en er rekening mee kan worden gehouden in de behandeling.

Centrum Eetstoornissen Ursula

Centrum Eetstoornissen Ursula is een groot gespecialiseerd behandelcentrum in Leidschendam voor mensen met een klassieke eetstoornis, zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa of een eetbuistoornis. De behandeling vindt plaats in multidisciplinaire teams en bestaat uit een aantal poliklinische, deeltijd- en klinische zorgprogramma's. Naast behandeling verricht het centrum in samenwerking met Universiteiten wetenschappelijk onderzoek. Dit om bestaande behandelmethoden te verbeteren en nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen.

De behandeling van mensen met overgewicht en obesitas wordt vervuld door een apart onderdeel van het centrum: Centrum Overgewicht en Obesitas. Website: www.centrumeetstoornissen.nl

Centrum Overgewicht en Obesitas

Centrum Overgewicht en Obesitas is een gespecialiseerd behandelcentrum in Leidschendam. De behandeling kenmerkt zich door een: focus op gewichtsverlies en -behoud door een blijvende gedragsverandering, multidisciplinaire aanpak en wetenschappelijke onderbouwing. Het centrum biedt behandelprogramma's voor volwassenen, kinderen, gezinsbehandeling aan huis, screening en nazorg bij bariatrische chirurgie.

Website: www.centrumovergewicht.nl


Deel: ' Bezoek pro-ana websites lager dan verwacht '
Lees ook