Ministerie van Financiën

Persbericht
PERS-2002-164
Den Haag, 24 juni 2002

Persuitnodiging bezoek vice-president Wereldbank De Ferranti

Op dinsdag 25 juni brengt vice-president van de Wereldbank, David de Ferranti, een bezoek aan Nederland. Hij geeft een presentatie over de ontwikkelingen in de financiële sector van Latijns-Amerika en het Caribische gebied. Deze bijeenkomst vindt plaats van 11.00 tot 12.00 uur op het ministerie van Financiën.

David de Ferranti is als vice-president van de Wereldbank verantwoordelijk voor Latijns-Amerika en het Caribische gebied. In zijn presentatie zal De Ferranti ingaan op de adviezen van de Wereldbank en de ontwikkelingen in de financiële sector in deze regio. De Ferranti zal waarschijnlijk ook stilstaan bij actuele onderwerpen zoals het anti-witwasbeleid van de Wereldbank en de macro-economische situatie in Argentinië en Brazilië. Na afloop is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Mediavertegenwoordigers kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden bij het secretariaat van de directie voorlichting van het ministerie van Financiën: 070-3427540

Deel: ' Bezoek vice-president Wereldbank De Ferranti aan Nederland '
Lees ook