Provincie Drenthe


Rapporcijfer 8-
Bezoekers positief over Open Huis van provincie

Assen, 23 februari 1999
Persberichtnummer 99-045Het Open Huis van de provincie Drenthe is bij de bezoekers goed in de smaak gevallen. Het publiek waardeerde het evenement van afgelopen zaterdag met een hoog rapportcijfer. De gemiddelde score was 7,9. Bijna iedereen komt terug als opnieuw een Open Huis wordt gehouden.
Dit zijn de voornaamste uitkomsten van een schriftelijke enquête die onder 120 van de circa 1.800 aanwezigen is gehouden.

Niet alleen uit het hoge rapportcijfer blijkt, dat de bezoekers het Open Huis op prijs stelden, ook de vrij lange tijd die ze er doorbrachten is hiervoor een aanwijzing. Iets meer dan de helft van de ondervraagden was langer dan een uur in het provinciehuis. Ruim een derde verbleef er tussen de dertig en de zestig minuten.
60% van de bezoekers kwam uit Assen; de overige 40% uit andere Drentse plaatsen.

Gevraagd naar het meest interessante onderdeel van het Open Huis noemde iets meer dan de helft van de geënquêteerden de totale presentatie van de provincie. Op onderdelen scoorden natuur en milieu (10%), doe dingen (10%), de politieke stands (7%) en het jongerendebat (5%) goed.

Driekwart van de bezoekers aan het Open Huis was erop attent gemaakt door de media. De televisie had de meeste invloed, gevolgd door de krant en de radio.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (05920) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Bezoekers positief over Open Huis provincie Drenthe '
Lees ook