PERSBERICHT

Bezoekersaantal Noordbrabants Museum
in 1999 flink gestegen!

Het Noordbrabants Museum heeft het jaar 1999 afgesloten met een bezoekersaantal van bijna 77.000. Dit betekent een stijging van bijna 10.000 bezoekers ten opzichte van 1998, toen ruim 67.000 personen het museum bezochten. Het jaar daarvoor, in 1997, lag het bezoekcijfer op ruim 73.000. Het gestegen bezoekcijfer zou verband kunnen houden met het toegenomen aantal activiteiten.

Bovendien trok de tentoonstelling Bloeiende Symbolen, over de bloemschilderkunst in het Fin de Siècle, veel belangstelling.

Aan de redacties:
Voor aanvullende informatie: Margriet van Boven ( 073 - 6 877 801)

Zoekwoorden:

Deel: ' Bezoekersaantal Noordbrabants Museum in 1999 flink gestegen '
Lees ook