Nederlandse Vereniging van journalisten

Aan de NVJ-leden werkzaam bij de regionale en landelijke publieke omroep

Beste collega's,

Nu de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen is het woord aan de leden die bij de publieke omroep werken. De besturen die binnen de NVJ actief zijn bestaande uit programmamakers werkzaam bij de regionale en landelijke omroep hebben hun onvrede uitgesproken over de gang van zaken. De leden worden opgeroepen desnoods met acties de eisen van de NVJ en andere bonden te ondersteunen.

Wordt de CAO wel serieus genomen?

De CAO is alweer meer dan een half jaar geleden afgelopen. Er wordt te vaak te laat onderhandeld. De onderhandelingsdelegatie van de omroepen wordt met een onmogelijk mandaat op pad gestuurd, en pas als in de loop van de onderhandelingen blijkt dat het mandaat ontoereikend is en er acties dreigen, gaat men serieus over de CAO nadenken. Dat is te laat!

Schandelijk laag loonbod

2,75% voor een CAO van anderhalf jaar is voor de NVJ onbespreekbaar. Vorig jaar reeds is geconstateerd dat de salarisontwikkeling bij de omroep jarenlang achterloopt. Het wordt tijd voor bescheiden koopkrachtverbetering. Daarnaast speelt nog de kwestie van het gebrek aan perspectief, de lage beloning van programmamakers en de problemen met de huidige salarisstructuur. Ook daarvoor wordt geen fatsoenlijke oplossing geboden. De eis van 2,5% voor 1998 en 3,5% voor 1999 is niet overvraagd.

Sociaal beleid

De flex-contracten moeten naar mening van de NVJ worden bijgesteld. Het kan niet zo zijn dat medewerkers vijf jaar aan een lijntje worden gehouden en in de zomermaanden de kans lopen hun WW-uitkering kwijt te raken. De NVJ vindt drie jaar contracteren genoeg. Al jaren klagen de omroepen over het sociale vangnet Hoofdstuk VII. De eis is nu de rechten voor medewerkers die buiten hun schuld hun baan kwijt raken drastisch te beperken. Wel aanpassing, geen aantasting is de reactie van de bonden.

Ledenraadpleging

De komende weken worden de leden geraadpleegd bij diverse bedrijven. Bij de meeste vergaderingen zal een vertegenwoordiger van de NVJ aanwezig zijn. In collegiaal overleg met de andere vakbonden wordt gepoogd zoveel mogelijk medewerkers te bereiken. Op bijgaand schema kunt u nagaan welke vergadering u het beste uitkomt. Niet leden zijn welkom, maar hebben geen stemrecht. Ze kunnen zich wel aanmelden als lid!

WIJ REKENEN OP UW KOMST BIJ EEN VAN DE VERGADERINGEN!

RAADPLEEG BIJGAAND SCHEMA

Hilversum, 10 februari 1999

BEZOEKSCHEMA LEDENRAADPLEGING CAO PUBLIEKE OMROEP

NVJ / FNV KIEM / CNV MEDIA / UNIE

Waar

Wanneer

Wie namens bonden

EO

bij KRO: bestuurskamer

ma. 15 febr. 12.30

SB

RNWO

kantine

di. 16 febr. 14.00

YD/LV/SB/CvL

PNO

kantine of vergaderzaal

woe. 17 febr. 15.00

LV

KRO

bestuurskamer

do. 18 febr. 12.30

SB/LV

NCRV/AKN/AVRO

Bij NCRV: bovenrestaurant

vrij. 19 febr. 12.00

YD/CvL/SB

VARA

kantine

vrij. 19 febr. 14.00

LV

NOS alg.

mediacentrum, vraag balie

ma. 22 febr. 12.30

SB/LV

Omrop Fryslan

redactie

ma. 22 febr. 13.00

IB

NOS Journaal

redactie ("Kijfhoek")

di. 23 febr. 13.30

IB

NPS/VPRO/NOS RTV

Zaal 1 bij NPS

woe. 24 febr. 12.30

LV/HV

RTV Oost

woe. 24 febr. 17.00

IB/LV

Radio 1 journaal

vergaderzaal op redactie

do. 25 febr. 13.00

IB

Omroep Brabant Radio

do. 25 febr. 16.00

IB

Omroep Brabant TV

do. 25 febr. 18.30

IB

Omroep Gelderland

kantine

vrij. 26 febr. 17.00

IB

IB
: Inge Brakman, NVJ SB: Steffe Bak van CNV Media

YD
: Yvonne Dankfort, NVJ LV : Luuk Voormeulen van FNV Kiem

HV
: Hans Verploeg, NVJ CvL: Chris van Loon, Unie

Deel: ' Bezoekschema NVJ ledenraadpleging cao publieke omroep '
Lees ook