Provincie Gelderland


Bezwaar Vulcanus tegen dwangsom ongegrond verklaard

30 maart 1999

Nr. 99-140

Gedeputeerde Staten hebben het bezwaar van IJzergieterij Vulcanus uit Doetinchem tegen de opgelegde dwangsom van november 1998 ongegrond verklaard. Vulcanus kreeg de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf in januari en september 1998 de norm voor het stofgehalte van gereinigde gassen uit de koepelovens had overschreden. Waar in de vergunning hiervoor geen meetmethode is opgenomen, is volgens de IJzergieterij de norm niet handhaafbaar. Reden waarom het bedrijf het niet eens was met de opgelegde dwangsombeschikking. GS hebben dit bezwaar ongegrond verklaard omdat de norm, ongeacht de gehanteerde meetmethode, dezelfde blijft en dus zeker te controleren is.

Omdat Vulcanus er inmiddels alles aan gedaan heeft de stofuitstoot weer terug te brengen tot het oude niveau en er bovendien van 1990 tot en met 1997 evenmin van een overschrijding van die norm iets is gebleken, vond het bedrijf het onredelijk de dwangsom nog langer te handhaven. GS vinden evenwel dat eerst uit een aantal te verrichten metingen zal moeten blijken dat de norm niet meer wordt overschreden. Als Vulcanus zich aan de vergunningsvoorschriften houdt is er, aldus GS, geen reden voor het verbeuren van de dwangsom en is er geen reden het bezwaar van Vulcanus te honoreren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst Milieu en Water, mevrouw G. Verbruggen, tel. (026) 359 99 24, e-mail: a.verbruggen@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, mevrouw M. Nijenhuis, tel. (026) 359 90 20, e-mail: m.nijenhuis@prv.gelderland.nl

Deel: ' Bezwaar Ijzergieterij Doetinchem tegen dwangsom ongegrond '
Lees ook