Gemeente Amersfoort


pril 1999

Bezwaar toelichten aan ambtenaar

Wie bezwaar heeft tegen afwijzing op basis van de Vangnetregeling Huursubsidie of tegen verwijdering van zijn verkeerd gestalde fiets op het Stationsplein, kan dit voortaan toelichten bij een ambtenaar van de gemeente. Voorheen werden deze mensen gehoord door een wethouder of door de burgemeester, maar de groei van het aantal bezwaarschriften maakte de werkdruk van het college van b en w wel erg hoog.

Iedereen die bezwaar heeft tegen een beslissing van de gemeente, kan hiertegen in beroep. Volgens de Algemene Wet bestuursrecht, kan de belanghebbende zijn bezwaar tegen de beslissing toelichten. In de meeste gevallen is het een collegelid dat de bezwaren aanhoort. Voor bezwaren op het niet verlenen van een parkeervergunning voor belanghebbenden werd al volgens deze methode gewerkt. Het college blijft wel verantwoordelijk voor de beslissing op een bezwaarschrift. Het verslag en advies van de ambtenaar gaat daarom ook naar de verantwoordelijke wethouder.

Deel: ' Bezwaar in Amersfoort voortaan toelichten aan ambtenaar '
Lees ook