Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Bezwaar NV Macrifi inzake gemeentebelasting stad Oostende
Brugge, 7 januari 1999
Nr. PB : 003

BEZWAAR N.V. MACRIFI INZAKE GEMEENTEBELASTING STAD OOSTENDE GEGROND

De Bestendige Deputatie heeft in zitting van 7 januari 1999 beslist dat het bezwaar van de N.V. Macrifi inzake de gemeentebelasting op het ontbreken van parkeerplaatsen ontvankelijk en gegrond wordt verklaard.

De procedure schrijft namelijk voor dat de belastingplichtige voor de vaststelling van het aantal ontbrekende parkeerplaatsen 8 kalenderdagen vooraf per aangetekend schrijven uitgenodigd wordt om bij de vaststelling aanwezig te zijn. Aan deze formaliteit werd door de stad Oostende niet voldaan, zodat de vaststelling op 4 februari 1993 niet tegensprekelijk was.

Omwille van deze procedurefout werd de zaak gegrond verklaard.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bezwaar Macrifi inzake gemeentebelasting Oostende gegrond '
Lees ook