TuinbouwNet

PT maakt bezwaar tegen verruiming tomatenexport Marokko

Het Productschap Tuinbouw (PT) heeft in een brief aan minister Brinkhorst van landbouw bezwaar aangetekend tegen het EU-voorstel om de Marokkaanse tomatenexport naar de Unie te verruimen. Vooral de eenzijdige toezegging van de EU om de huidige exportperiode te verlengen met de maanden april en mei stuit op bezwaar van het productschap. "Nu bestaat de schijn dat de tuinbouw weer als politiek wisselgeld dient om een akkoord met Marokko te sluiten", zo is te lezen in de brief.

Op 10 september jongstleden heeft de Europese Commissie een overeenkomst bereikt met Marokko over verruiming van de huidige EU-invoerregeling van Marokkaanse tomaten. Toegezegd is dat Marokko in de maanden november, december, april en mei van het seizoen 2001/02 meer tomaten naar de EU mag uitvoeren dan nu het geval is. In de huidige overeenkomst mogen de Marokkanen in totaal ruim 150.000 ton tomaten naar de Unie exporteren in de maanden oktober tot en met maart. Deze hoeveelheid van 150.000 ton is weer verdeeld in quota's per maand.

In november 2001 is door de EU een verhoging van het huidige exportvolume toegezegd van 4.000 ton. Voor december 2001 is dat 2.000 ton, voor april volgend jaar 7.500 ton en voor mei 2002 bijna 4.600 ton. In totaal komt het Marokkaanse invoercontingent hiermee op zo'n 168.000 ton. De extra volumes voor de maanden april en mei worden pas toegestaan als blijkt dat Marokko tot en met maart 2002 niet meer dan 156.676 ton tomaten heeft geëxporteerd naar de EU. In de brief aan minister Brinkhorst geeft het productschap aan dat met name april en mei voor de Nederlandse teelt van groot belang zijn. In deze maanden moeten de omzetten gemaakt worden.

Volgens het PT is het op dit moment niet duidelijk wat de tegenprestatie van Marokko zal zijn op de verruiming van de tomatenexport naar de EU. Deze vorm van wederkerigheid is eerder afgesproken met het ministerie van LNV. Het onderhandelingsresultaat moet nog goedgekeurd worden door de EU-ministerraad. Het PT dringt er bij Brinkhorst met klem op aan stelling te nemen tegen het voorstel.

Deel: ' Bezwaar Tuinbouw tegen verruiming tomatenexport Marokko '
Lees ook