X
X
X Gemeente Amsterdam


BEZWAARSCHRIFTEN AUTOLOZE ZONDAG ONGEGRON

De loco-burgemeester van Amsterdam heeft acht bezwaarschriften tegen de verlening van evenementenvergunningen voor de autoloze zondag van 19 september ongegrond verklaard. Hij volgt hiermee het advies van de Bezwaarschriftencommissie. Deze commissie heeft de besluitvorming getoetst en komt tot de conclusie dat die voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De integrale belangenafweging die de burgemeester moet maken om evenementenvergunningen af te geven heeft naar het oordeel van de commissie op de juiste wijze plaatsgevonden

Zo heeft de gemeente geen misbruik gemaakt van haar bevoegdheden. Ook wordt door de indieners van de bezwaarschriften niet aannemelijk gemaakt dat door de evenementen en de beperkte bereikbaarheid van de binnenstad aanzienlijke schade wordt geleden. Bovendien blijft de binnenstad bereikbaar voor openbaar vervoer en taxi

De nu ongegrond verklaarde bezwaarschriften waren afkomstig van de Vereniging Amsterdam City, Kamer van Koophandel, Horeca Nederland, Winkeliers-aktievereniging Vanouds Uniek, Vereniging van Ondernemers Rokin, Comité Bewoners/Bedrijven Willen Parkeren, Raad Nederlandse Detailhandel en het MKB Amsterdam. Drie andere bezwaarschriften zijn nog niet behandeld: van twee waren de indieners niet bereikbaar (Stichting Pro Auto en Nederland Mobiel) en een wil alsnog gehoord worden (Koninklijk Nederlands Vervoer)

Amsterdam, 10 september 199

Pb-87 Mirjam Otten 552204

^


-

© gemeente Amsterdam

Deel: ' Bezwaarschriften autoloze zondag A'dam ongegrond '
Lees ook