D66 Oud-Beijerland

Persbericht 3 21 juni 1999

"Duizenden bezwaarschriften tegen streekplan"

Hoeksche Waard – De door de werkgroep "De Groene Waard" georganiseerde bezwaarschriftenactie heeft ertoe geleid dat duizenden inwoners binnen maar ook buiten de Hoeksche Waard een bezwaarschrift hebben ingediend tegen de voornemens van de provincie een bedrijventerrein en kassenbouw in het streekplan Zuid-Holland-Zuid op te nemen. De bezwaarschriften zullen op deze week aan de Commissaris van de Koningin, mevr. J. Leemhuis-Stout worden aangeboden.

Het aanbieden van de bezwaarschriften door een delegatie van de werkgroep "De Groene Waard" zal gepaard gaan met onder meer de overhandiging van een boom die het groene karakter van de Waard symboliseert. Onder de lindeboom werd in vroeger tijden rechtgesproken en met dit symbool wil De Groene Waard om gerechtigheid voor de Hoeksche Waard vragen. De werkgroep zal de commissaris vragen goed voor de boom te zorgen. Komt er toch een bedrijventerrein naar de Hoeksche Waard, dan zal de werkgoep de boom terugvragen. Naast het overhandigen van de boom zullen korte ludieke handelingen van Hoeksche Waarders plaatsvinden.

Via advertenties in lokale bladen en mailings vanuit de betrokken instanties naar hun leden is aan inwoners van Zuid-Holland gevraagd een bezwaar in te dienen tegen de plannen. Na de eerste advertentie stroomden de ondertekende bezwaarschriften al binnen.

Afgelopen week is op een aantal plaatsen in de Hoeksche Waard aan inwoners en passanten de gelegenheid geboden een bezwaarschrift in te dienen. Bezoekers een de voorstelling Mandelbrot kregen zo bij de overtocht naar Tiengemeten nog een formulier onder de aandacht gebracht. In Oud-Beijerland werd tijdens de jaarlijkse wielerronde aandacht voor de actie gevraagd. De binnengekomen bezwaarschriften worden op dit moment geteld, gecontroleerd, gebundeld op reactie en herkomst. Binnenkort zullen de juiste aantallen bekend worden.

Naast de massale bezwaarschriftenactie hebben vele andere organisaties inmiddels ook een formeel bezwaar ingediend. Naast de gezamenlijke gemeenten in de Hoeksche Waard heeft elke gemeente dit ook apart gedaan. De volgende instanties hebben inmiddels aangemeld een bezwaarschrift in te dienen: Drechtsteden, Groen en Leefbaar Hoeksche Waard Zuid, D66 afdelingen Oud-Beijerland, ’s Gravendeel en Cromstrijen, GroenLinks Hoeksche Waard, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Streekcommissie Hoeksche Waard, Zuid-Hollandse Milieufederatie en het Hoeksche Waards Landschap.

Einde bericht.

John Stuurman, Israëlsdreef 12, 3262 NA Oud-Beijerland. Tel. 0186-618853, 646151. E-mail: jostu@gironet.nl. Fax 0186-646550.

Toelichting op een mening ? Schroom niet, bel gerust.

Deel: ' Bezwaarschriftenactie tegen streekplan Hoeksche Waard '
Lees ook