Centrale Raad van Beroep Utrecht > Actueel

Bezwaartermijn van zes weken niet in strijd met gemeenschapsrecht.
Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 12-02-2003

Mede gezien de mogelijkheid van het indienen van een pro forma bezwaarschrift, kan een bezwaartermijn van zes weken niet in strijd worden geacht met het effectiviteitsvereiste inzake de handhaving van aan het EG-recht te ontlenen aanspraken. Ook anderszins acht de Raad de lengte van de naar nationaal recht geldende bezwaartermijn op zich zelf niet in strijd met het gemeenschapsrecht.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AF3438

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...d=10696&i=52&ti=5 .

Zoekwoorden:

Deel: ' Bezwaartermijn van zes weken niet in strijd met gemeenschapsrecht '
Lees ook