Rechtbank LeeuwardenBezwaren tegen aanleg blauwgrasland bij Wijnjewoude afgewezen (gemeente Opsterland)


Bron: Rechtbank Leeuwarden

Datum actualiteit: 17-09-2001

Burgemeester en wethouders van Opsterland hebben Staatsbosbeheer toestemming verleend om in het kader van de realisering van een ecologische verbindingszone twee blauwgraslandjes aan te leggen nabij Wijnjewoude. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt door de eigenaar van aangrenzende landerijen, die negatieve gevolgen vreest voor zijn boerenbedrijf. De president van de rechtbank heeft de bezwaren echter van de hand gewezen. De rechter is van mening dat niet is aangetoond dat de aanleg van de blauwgraslandjes een stijging van het waterpeil van de naastgelegen percelen tot gevolg zal hebben.


Deel: ' Bezwaren tegen aanleg blauwgrasland Wijnjewoude afgewezen '
Lees ook