De Unie


BGV: De Unie staakt initiatief transport CAO

HAARLEM - Vakbond De Unie is gestopt met het initiatief om samen met de Haarlemse jurist Han Vallenduuk bedrijfs-cao's in het beroepsgoederenvervoer af te sluiten. Vallenduuk gaat nu verder met de in Rotterdam gevestigde vakbond LBV.

Vallenduuk meent dat hij te lang aan het lijntje wordt gehouden door De Unie. Hij wil tempo maken, omdat de bedrijfstak-cao per 1 april wordt verlengd. 'We willen klaar zijn voordat rond die tijd de algemeenverbindendverklaring voor de sector-cao wordt aangevraagd', aldus Vallenduuk, die zegt 26 transportwerkgevers met in totaal 2600 personeelsleden bereid te hebben gevonden om aparte contracten voor af te sluiten.

Cao-coördinator Wim Engels is niet rouwig om de breuk. 'Wij wilden een serieus traject ingaan, niet even snel en goedkoop een cao ritselen.' Ook vraagt hij zich af of Vallenduuk werkelijk een 26-tal ondernemers vertegenwoordigt. 'Ik heb nog geen naam gezien.'

Engels zegt nog altijd voorstander te zijn van het afsluiten van cao's op ondernemingsniveau, zoals met Vallenduuk de bedoeling was. Dat de eer nu naar de LBV gaat, een bond die in totaal nu zo'n vijftien contracten op zijn naam heeft staan, deert hem niet. 'De LBV leent zich wel vaker voor goedkope cao'tjes via de achterdeur.'

De in de transportwereld actieve jurist Vallenduuk probeert werkgevers over te halen om via hem ondernemings-cao's af te sluiten. Hij heeft daarvoor wel een tegenpartij nodig die het personeel vertegenwoordigt. Is er een contract met zo'n tegenpartij afgesloten, dan kunnen de werkgevers daarmee onder de sector-cao uitkomen. 'Het lijkt me wel verstandig dat de LBV leden heeft bij die bedrijven', erkent Vallenduuk. 'Wij geven de bond in ieder geval de mogelijkheid zich te presenteren aan het personeel.'

Volgens de jurist is er onder transporteurs grote behoefte los te komen van de sector-cao, die nu van toepassing is op 130.000 werknemers en wordt afgesloten door de werkgeversorganisaties TLN en KNV en de vervoersbonden van FNV en CNV. Hij noemt het contract verouderd en vindt het in tal van opzichten niet meer aansluiten bij de concurrentieverhoudingen in Europa. Zo wil hij de voor werknemers gunstige bepalingen rond de dubbele bemanning en de bezoldiging tijdens laden en lossen en het wachten op de veerboot aanpakken.

Daarbij denkt Vallenduuk ook werknemers voor zich te winnen door productieve uren beter te betalen. 'Een aantal werknemers is nooit te overtuigen. Maar er zijn ook mensen in een bedrijf die zich ergeren aan collega's die luilakken zijn maar net zo veel betaald krijgen.'

In de juridische praktijk van Vallenduuk komen nu veel transporteurs die wegens de relatief dure Nederlandse arbeidsvoorwaarden willen 'uitvlaggen' naar goedkopere oorden in Europa. 'Het gevolg van deze actie kan zijn dat de Nederlandse transportwereld competitiever wordt en mijn uitvlagpraktijk minder.'

Copyright (c) 2003 Het Financieele Dagblad

* Intropagina beroepsgoederenvervoer

maandag, 24 februari 2003

Deel: ' BGV De Unie staakt initiatief transport CAO '
Lees ook