bibit billing services b.v. wint broos van erp prijs.

maarssen, 7 juni 1999, bibit billing services b.v. (bibit) heeft de broos van erp prijs 1999 gewonnen. deze prijs is ingesteld door het ministerie van economische zaken op initiatief van de tweede kamer en wordt uitgereikt aan een succesvolle, startende ondernemer, die een zakelijk innovatieve toepassing heeft ontwikkeld op het gebied van nieuwe media. vandaag werd bekend gemaakt dat van de 8 genomineerden, bibit de prijswinnaar is geworden.

e-commerce services

bibit billing services b.v.is iin van de eerste bedrijven in nederland die winkeliers en uitgevers op het internet kan verlossen van de complexe betaalperikelen die deze vorm van verkoop omgeeft. daartoe biedt bibit nu twee e-commerce diensten: de payment service en de billing service.

kenmerkend voor de payment service is dat klanten van de winkeliers hun aankopen op de web site kunnen betalen met verschillende nationale en internationale betalingsmethodieken. de payment service is dus een open, internationaal internet betalingsplatform en biedt "global commerce & local payments".

De Billing Service geeft uitgevers de mogelijkheid om grote aantallen kleine tot zeer kleine transacties te verzamelen op een factuur, die periodiek per e-mail wordt verzonden. Deze factuur kan met de Payment Service over het Internet worden betaald.

Organisaties kunnen hierdoor zonder grote inspanningen verkopen via Internet realiseren, met ondersteuning van verschillende betaalmethodieken en abonnementstructuren. Inmiddels gebruiken al verschillende organisaties in Nederland de oplossingen van Bibit voor hun e-commerce-activiteiten. Tot deze organisaties behoren onder andere de Amsterdamse Effectenbeurs, de Volkskrant en Boeknet.

Bibit ervaart de nominatie voor de Broos van Erp Prijs 1999 opnieuw als een bevestiging dat haar oorspronkelijke ideekn juist waren. Directeur Joost Schuijff: "Als je met veel enthousiasme begint een idee te realiseren, opereer je de eerste periode als solist. Zolang de diensten in ontwikkeling waren, leefden we in spanning of en hoe ze in de markt zouden aanslaan. Je moet dan overtuigd blijven van je ideekn, een open oor hebben voor reacties van marktpartijen en toch je koers blijven vasthouden. Onze snel groeiende klantenkring, de Momemtum Award die wij onlangs toegekend kregen en nu deze nominatie geven duidelijk aan dat we op de goede weg zijn".

Professionalisering

Om financikle transacties over het Internet te faciliteren is meer nodig dan een goed idee en een technische geavanceerde realisatie. Zaken zoals waarborging van de privacy, beveiliging en continuoteit vormen de randvoorwaarden voor zon bedrijfskritische dienstverlening. Bibit is zich daarvan terdege bewust en heeft de laatste maanden vooral in het vervullen van die randvoorwaarden geonvesteerd. Om klanten nog beter te kunnen bedienen wordt op dit moment een customer care afdeling ingericht.

Medio juni gaat Bibit ook een nieuwe behuizing betrekken langs de A12 in Bunnik waar vanaf dan geonteresseerden in de dienstverlening, klanten en partners professioneel kunnen worden ontvangen.

Toekomst

Wat biedt de toekomst? Het Internet slecht traditionele grenzen. Bibit wil (vooralsnog in Europa) de thuismarkt voor haar winkeliers vergroten. En wel door alle belangrijke Europese betaalvormen te ondersteunen, in de bijbehorende talen en met de passende BTW tarieven. Bibit zal haar systeemarchitectuur verder ontwikkelen om zodoende vroegtijdig klaar te zijn om de verwachte grote transactievolumes tegen concurrerende tarieven te kunnen verwerken.

Wat gaat Bibit doen met het prijzengeld? Joost Schuijff: Onder het motto "allemaal winnaars" zullen wij de genomineerden die naast de prijs grijpen een jaar lang de Bibit Payment Service aanbieden zonder het abonnementsgeld te hoeven betalen. De rest zullen wij besteden aan Research & Development."

Contactpersoon: Robert Weaver, Bibit Billing Services B.V.:

Tel. +31 346 552091 (vanaf medio juni +31 30 6565665)

Fax. +31 346 552006 (vanaf medio juni +31 30 6564464)

e-mail sales@bibit.nl

internet http://www.bibit.nl

Deel: ' Bibit Billing Services wint Broos van Erp Prijs '
Lees ook