Sociaal en Cultureel Planbureau

Bibliografische informatie over Boek 2002-5: Zekere banden. Sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid.


Titel: Zekere banden. Sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid.
Auteurs: Joep de Hart, Cora Maas - de Waal, Theo Roes
Soort en nr: Boek 2002-5

Taal: Nederlands
Bladzijden: 364
Hoogte: 24 cm

Uitgekomen op: woensdag 5 juni 2002

Beschikbaarheid: Verkrijgbaar bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, elektronisch te bestellen door hierboven voor bestellen te kiezen
Prijs: 34,50

Excerpt
In discussies over het Nederland van nu wordt veelvuldig gerept over 'sociale cohesie', 'maatschappelijke integratie', 'leefbaarheid' en 'veiligheid'. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar deze fenomenen en de resultaten daarvan in deze publicatie bijeengebracht. Uit de resultaten is een aantal ontwikkelingen te herleiden dat zich heeft voorgedaan in zowel de samenleving als geheel als - op lager niveau - de directe leefomgeving. Een belangrijke conclusie is: veiligheid en veiligheidsbeleving hangen sterk samen met aspecten van sociale cohesie en integratie.

Deel: ' Bibliografische informatie over Boek 2002-5 Zekere banden '
Lees ook