Ingezonden persbericht

Persbericht

Bibliotheek.nl en Aqua Browser sluiten samenwerkingsovereenkomst.

Medialab, de producent van de Aqua Browser, en NBLC, de branche-organisatie van openbare bibliotheken in Nederland, gaan samenwerken. De Aqua Browser is gekozen als centrale zoektechnologie binnen bibliotheek.nl, de landelijke virtuele openbare bibliotheek op het Internet.

De centrale functie van elke bibliotheek is de ontsluiting van informatie. Nu krijgt de landelijke virtuele bibliotheek www.bibliotheek.nl een heel bijzondere methode: De Aquabrowser zoekt associatief over het web, zodat een zoektocht naar bijvoorbeeld Barcelona ook naar Cruijff leidt. Op maandag
1 oktober is het contract getekend waarmee bibliotheek.nl zich verzekert van een zoeksysteem dat behalve de orthodoxe resultaten ook associatie meeneemt in de queeste.

De Aqua Browser zal in eerste instantie drie bronnen op associatieve wijze ontsluiten:

* De catalogus van alle in Nederlandse bibilotheken verkrijgbare boeken

* De krantenbank

* De websites van de vakwijzer

De grote winnaar van deze samenwerking is de Nederlandse virtuele bibliotheekbezoeker. In zijn zoektocht naar informatie over een bepaald onderwerp, titel, nieuwsfeit of bijvoorbeeld auteur wordt hij tevens gewezen op niet voor de hand liggende dwarsverbanden. Vooral wanneer de bezoeker niet precies weet waarnaar hij op zoek is, zal de Aqua Browser een belangrijke meerwaarde vertegenwoordigen.

Medialab
Medialab Solutions bv ontwikkelt op basis van de Aqua Browser-technologie oplossingen op het gebied van Information and Knowledge Retrieval. De Aqua Browser wordt toegepast als vernieuwende associatieve zoektechnologie, veelal parallel aan bestaande zoeksystemen en/of databases. De Aqua Browser is met name geschikt voor de ontsluiting van grote hoeveelheden diverse content. Organisaties als de Duitse Kamers van Koophandel, Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Gemeente Utrecht, de Openbare Bibliotheek Eindhoven en Vereniging Digitaal Erfgoed Nederland hebben de Aqua Browser in gebruik.In het voorjaar van 2002 zal Medialab een tweetal producten introduceren op basis van de Aqua Browser technologie: een 'personal Aqua Browser' voor het associatief ontsluiten van persoonlijke documenten en e-mails, en de Aqua Browser Toolset, waarmee zelfstandig configuraties gebouwd kunnen worden. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met ir. B.F. Zwaan, algemeen directeur. 0229 50 16 82, 06 53 23 66 04, bzwaan@medialab.nl

NBLC
NBLC Vereniging van Openbare Bibliotheken is de brancheorganisatie van openbare bibliotheken in Nederland. De Vereniging werd in 1972 opgericht om de belangen van de openbare bibliotheken te behartigen bij de overheid. De Vereniging houdt zich bezig met het scheppen van kaders voor de activiteiten van openbare bibliotheken en geeft vorm aan het beleid in samenspraak met de verschillende overheden en de aangesloten leden in heel Nederland. Onder de noemer 'Plein Publiek' wil NBLC de openbare bibliotheken - nog meer dan nu het geval is - een spilfunctie geven op het gebied van informatie, educatie en cultuur, de bindende factor in steden en dorpen, én oprit naar de digitale snelweg. Surf voor meer informatie naar www.nblc.nl .

Deel: ' Bibliotheek.nl en Aqua Browser werken samen '
Lees ook