Provincie Utrecht

Persbericht

Provinciale Bibliotheekcentrale Utrecht presenteert:

Catalogus op Internet

10-2-2003
Vanaf 1 januari 2003 staat de centrale catalogus van de PBCU op Internet: www.pbcu.nl Het totale bezit van alle bibliotheken in de provincie Utrecht die zijn aangesloten op het automatiseringsnetwerk Qbe van de PBCU, is nu op Internet terug te vinden. Op de site is te vinden om welke bibliotheken het gaat. Iedereen kan nu van huis uit bekijken of bepaald materiaal, een boek, CD, CD-rom of DVD in één van de aangesloten bibliotheken aanwezig is. Wie het materiaal vervolgens wil lenen, kan zich tot de plaatselijke bibliotheek wenden.

In februari 2003 volgt de tweede stap. De klant kan dan de status van een item in een aantal bibliotheken in zijn buurt bekijken. Hij kan niet alleen zien of een item in het bezit is van die bibliotheek, maar hij kan ook zien of een gewenst boek of CD in de bibliotheek aanwezig is op dat moment of dat het uitgeleend is. Wie haast heeft, kan dan naar de bibliotheek toe gaan en het gewenste ter plekke lenen.

Meer service
Later in het jaar volgt stap drie. Klanten die lid zijn van een bepaalde bibliotheek kunnen dan van huis uit met hun eigen lidmaatschappas bekijken wat ze zelf geleend hebben en op dat moment in huis hebben. Ze kunnen dan eenvoudig zien wanneer het materiaal weer terug moet zijn in de bibliotheek. Wanneer ze het materiaal langer willen lenen, is van huis verlengen ook mogelijk. Voor de klant wordt het dus mogelijk gemaakt om meer handelingen vanuit huis te verrichten, waarvoor men voorheen naar de bibliotheek moest gaan. Een geweldige service in deze tijd waarin iedereen zo druk bezet is.

Het streven is dat ook de laatste stap nog in 2003 gerealiseerd zal worden. De klanten kunnen dan niet alleen materialen opzoeken in de catalogus van www.pbcu.nl, maar ze kunnen het materiaal ook van huis reserveren. Hiervoor moet men wel lid zijn van een aangesloten bibliotheek en in het bezit zijn van een lidmaatschapspas. Als het materiaal gereserveerd is, krijgt men thuis bericht wanneer het in de plaatselijke bibliotheek is af te halen.

Kortom: de bibliotheek komt steeds meer bij u thuis. Met hulp van het world-wide-web is alle gewenste informatie, maar zijn ook alle gewenste materialen als boeken, CD's, CD-rom's, DVD's snel binnen ieders handbereik. Het bezit van alle aangesloten bibliotheken gezamenlijk dient om alle klanten in de provincie ter wille te zijn. Alles is er voor iedereen en ook zo makkelijk mogelijk te bereiken voor iedereen. Daar staan de Utrechtse bibliotheken voor: samen de klant van dienst zijn!

Meer informatie: Sari Klatter, telefoon 030-258 2042 of Sari.Klatter@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Bibliotheekcentrale Utrecht presenteert catalogus op internet '
Lees ook