Bietenprijs Cosun op lager niveau

Cosun, producent van ingrediënten voor de voedings-middelenindustrie, heeft de BMS-bietenprijs voor de suikerbieten uit de campagne van 1999 vastgesteld op ƒ 114,68 per ton. Dit heeft het bestuur van de koninklijke coöperatie op 8 februari tijdens de ledenraadvergadering in Nijkerk bekendgemaakt.

De prijs van ƒ 114,68 per ton exclusief BTW is vastgesteld voor BMS-bieten, bij een suikergehalte van 16% en een gemiddelde winbaarheid. Over 1998 was dit ƒ 131,29. Voor C-bieten wordt ƒ 19,50 per ton exclusief BTW betaald bij hetzelfde suikergehalte en dezelfde winbaarheid. Vorig jaar werd geen C-suiker geproduceerd.

De lagere bietenprijs is enerzijds een gevolg van een andere samenstelling van A-, B- en C-suiker in de basisprijs dan in 1998. Toen werd het B-quotum slechts ten dele gevuld en was er geen C-suiker. Anderzijds is het een gevolg van de grote oogst. De suikerbietencampagne kende met een totaal opbrengst van 4.466.528 ton, een beter verloop dan in 1998. Dit maakt dat de beschikbare ledentoeslag, die in absolute zin hoger is dan in 1998, over veel meer bieten verdeeld moet worden.

Cosun heeft 1999 afgesloten met een resultaat dat ongeveer gelijk is aan dat van 1998. Tegenslag in een aantal sectoren verhinderde een winststijging. De belangrijkste hiervan waren de slechte suikerprijzen op de wereldmarkt, de moeilijke pulpmarkt, de lage melasse- en alcoholprijzen, tegenvallers in Oost-Europa en de slechte resultaten in de zadensector. SVZ, Unifine, Sensus en Cosun’s deelneming Aviko wisten hun resultaat daarentegen belangrijk te verbeteren. Op 28 maart 2000 publiceert Cosun de definitieve cijfers over het afgelopen boekjaar.

Onderstaand is een overzicht van de oogst en suikerproductie over 1999 in vergelijking met die over 1998 (tussen haakjes) opgenomen:

Totale bietproductie 4.466.528 (3.373.584)ton
Totale suikerproductie 695.327 (504.497)ton
waarvan C-suiker 151.479 (0)ton

De bietenprijs voor BMS-bieten bij 16% suiker en gemiddelde winbaarheid, exclusief BTW, heeft zich over de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

1999 : ƒ 114,68
1998 : ƒ 131,29
1997 : ƒ 127,42
1996 : ƒ 123,98
1995 : ƒ 117,53

Voor informatie zie https://www.cosun.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Bietenprijs Cosun op lager niveau '
Lees ook