Centrale Raad van Beroep Utrecht

Bij beroep op betalingsonmacht enig uitstel betaling griffierecht; toegang tot de rechter

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 6-06-2002

De Raad stelt vast dat betrokkene het griffierecht niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft betaald en derhalve op grond van artikel 6:11 Awb slechts in zijn hoger beroep kan worden ontvangen indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat hij in verzuim is geweest. Mede gelet op het in artikel 6, eerste lid, EVRM neergelegde recht op toegang tot de rechter is de Raad van oordeel dat in gevallen waarin de betrokkene zich binnen de gestelde termijn voor betaling van het griffierecht beroept op betalingsonmacht, betrokkene enig uitstel voor de verplichting tot betaling dient te worden verleend, aangezien anders voor de betrokkene onder omstandigheden mogelijk sprake kan zijn van een rechtens niet aanvaardbare beperking van het recht op toegang tot de rechter. Nu appellant het griffierecht alsnog heeft betaald binnen de termijn die hem redelijkerwijs na de ontvangst van zijn brief, waarin hij wijst op zijn betalingsonmacht, gesteld had dienen te worden, is de Raad van oordeel dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellant in verzuim is geweest, zodat hij in zijn hoger beroep kan worden ontvangen.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE3422
(Zie het originele bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Bij beroep op betalingsonmacht enig uitstel betaling griffierecht '
Lees ook