Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Bij comorbiditeit eerst angst en dan depressie

In het januarinummer van Social Psychiatry Psychiatric Epidemiology publiceerden onderzoekers van het Trimbos-instituut de resultaten van een studie naar de volgorde van ontstaan van stemmingsstoornissen in relatie tot angst- en middelenstoornissen (alcohol en drugs). Deze resultaten zijn bepaald op basis van gegevens uit de eerste meting van de NEMESIS-studie (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study) van het Trimbos-instituut. In deze studie zijn 7.076 personen van 18-64 jaar in een periode van drie jaar drie maal mondeling geïnterviewd met een instrument dat psychische stoornissen vaststelt. Gevraagd werd onder meer naar het tijdstip van het ontstaan van symptomen en van stoornissen.
Comorbiditeit is het vóórkomen van meer dan één stoornis in een bepaalde tijdsperiode, in dit geval het hele leven van een persoon. Verschillende bevolkingsonderzoeken tonen aan dat psychiatrische comorbiditeit frequent voorkomt. Uit de NEMESIS-gegevens blijkt 45% van de respondenten met een geschiedenis van tenminste één stoornis ook één of meer andere psychiatrische stoornissen heeft gehad. De gemiddelde leeftijd voor het ontstaan van angststoornissen was 20 jaar, voor stemmingsstoornissen 29 jaar. Middelenstoornissen namen een tussenpositie met een gemiddelde van 24 jaar. Enkelvoudige en sociale fobie waren de angststoornissen die het vroegst begonnen (16 en 20 jaar); aanzienlijk vroeger dan bijvoorbeeld paniekstoornis (26 jaar) of gegeneraliseerde angststoornis (30 jaar).
Wat de tijdsvolgorde voor het ontstaan van stoornissen betreft bleek dat bij de meerderheid van de respondenten met zowel angst- als stemmingsstoornissen, de stemmingsstoornis ontstond ná de angststoornis. Zo had van de mensen die in hun leven ooit een depressie hadden gehad, 62% al eerder een angststoornis gehad. Voor middelenstoornissen werd geen eenduidige volgorde gezien in het ontstaan van deze stoornis en de stemmingsstoornis.

Graaf R. de, Bijl R.V., Spijker J., Beekman A.T.F., Vollebergh W.A.M. Temporal sequencing of lifetime mood disorders in relation to comorbid anxiety and substance use disorders: findings from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study. Social Psychiatry Psychiatric Epidemiology 2003; 38: 1-11

* Ron de Graaf rgraaf@trimbos.nl

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kennisinstituut voor de GGZ en verslavingszorg met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.
Nieuwsflitsen voorziet mensen die betrokken zijn bij de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van informatie over activiteiten, diensten, producten en resultaten van het Trimbos-instituut. Nieuwsflitsen mag vrijelijk worden gekopieerd en verspreid.

Redactie
Henk Maurits (030) 297 11 38
hmaurits@trimbos.nl
Henk Verburg (030) 297 11 00
hverburg@trimbos.nl

Opmaak
Heidie Wisselo

Adreswijzigingen
Peter Stark,
pstark@trimbos.nl

Belangrijke telefoonnummers

Bestellingen 030 297 11 80
Helpdesk Preventie (LSP/LOP) 030 297 11 51
Drugs Infolijn 0900-1995
Chinese gokhulp infolijn 030 297 11 33

Trimbos-instituut
Netherlands Institute of Mental Health and Addiction Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11


Copyright © 2003 Trimbos-instituut All rights reserved.

Deel: ' Bij comorbiditeit eerst angst en dan depressie '
Lees ook