GroenLinks


-

Bij overlast mag weg afgesloten worden voor vrachtvervoer

2 juli 2002

In Nederland distributieland dendert het internationaal vrachtvervoer dag en nacht in en uit. Op doortocht naar Oost en Zuid-Europa veroorzaakt dat vrachtverkeer in het centrum van Europa helaas vaak overlast. Om die overlast tegen te gaan mag een lidstaat besluiten bepaalde wegen in het weekend en met feestdagen af te sluiten voor zwaar verkeer. Het Europees Parlement stemde dinsdag 2 juli in met voorstellen om de rijverboden in Europa beter op elkaar af te stemmen.

Het Europees Parlement besloot dat lidstaten internationaal zwaar vrachtvervoer op feestdagen en in het weekend mogen beperken. Alleen wegen van het zogenoemde Trans-Europees netwerk mogen afgesloten worden voor vrachtverkeer. In de winter is dit van zaterdag 22.00 tot zondag 22.00 uur. 's Zomers mag het vrachtverkeer al vanaf zeven uur zaterdagochtend geweerd worden. Een lidstaat mag ook besluiten de weg voor vrachtverkeer af te sluiten als dat in het belang is van de verkeersveiligheid of het milieu (smogvorming).

Algemeen belang

GroenLinks-europarlementariër Theo Bouwman vindt het goed dat de huidige situatie gehandhaafd blijft en formeel is vastgelegd: "De Nederlandse transportsector is een van de belanghebbenden. Zij willen altijd kunnen doorrijden en zodoende de snelste en de goedkoopste zijn in de concurrentieslag met de binnenvaart en spoor." Volgens Bouwman is dit niet in het algemeen belang van Europa. "Hoewel de beslissing van vandaag ingaat tegen de belangen van de Nederlandse transportsector ben ik voorstander van dit beleid. Het rijverbod draagt bij aan de verkeersveiligheid en beperkt de overlast. Als iets van Nederland naar Italië vervoerd moet worden, horen de Alpendorpen daar niet onder te lijden. De landen aan de rand van Europa hebben een alternatief, namelijk vervoer over water, dat moeten ze stimuleren."

Uitzonderingen

Op initiatief van de transportcommissie is er, naast bederfelijke levensmiddelen, melk en fruit, een uitzondering voor het vervoer van bloemen of verse tuinbouwproducten. Bouwman stemde hiermee in maar vindt dat multi-modaal vervoer, combinaties van weg, spoor en scheepvaart, gestimuleerd moet worden.

Informatiesysteem

Daarnaast drong het Europees Parlement aan op een Europees informatiesysteem dat truckers informeert over de exacte regels in de verschillende landen. Bouwman: "Natuurlijk is van groot belang dat de chauffeurs weten wanneer welke weg is afgesloten. Op die manier ondervindt het vrachtvervoer de minste hinder van de maatregel."

Lidstaten die een rijverbod instellen, moeten zorgdragen voor voldoende faciliteiten op parkeerplaatsen voor de chauffeurs die noodgedwongen moeten wachten.


-
Meer weten? E-mail info@groenlinks.nl

Deel: ' Bij overlast mag weg afgesloten worden voor vrachtvervoer '
Lees ook