Gemeente Amsterdam

Bijdrage aan renovatie en nieuwbouw Rietveld Academie

Het college van B&W heeft ingestemd met een gemeentelijke bijdrage van ruim negen miljoen euro aan de renovatie en nieuwbouw van de Rietveld Academie. Wethouder Duco Stadig wil met de bijdrage de Rietveld Academie op deze locatie behouden, het gebied opwaarderen en de menging van de bestemmingen in de Zuidas bevorderen. De Rietveld Academie is gehuisvest in een door Gerrit Rietveld zelf ontworpen gebouw aan de Fred. Roeskestraat. Het gebouw, een voorbeeld van het Nieuwe Bouwen, moet echter nodig worden gerenoveerd. Daarnaast zijn er plannen voor nieuwbouw, omdat het huidige gebouw te klein is geworden. In de nieuwbouw kan op termijn ook het Sandberg Instituut gehuisvest worden.

In het kort komt het raadsvoorstel er op neer dat de gemeente het huidige eigendom, erfpacht en huurrecht van de Rietveld Academie aankoopt. Daarna geeft het Gemeentelijk Grondbedrijf het totale perceel inclusief opstallen aan de kunstopleiding uit in erfpacht met een onderwijsbestemming. De Rietveld Academie zal het bestaande schoolgebouw voor eigen rekening en risico laten renoveren, waarbij het vloeroppervlak hetzelfde blijft. Op de rest van het terrein zal nieuwbouw (maximaal 6350 m²) komen voor rekening van de Rietveld Academie. De gemeentelijke aankoop en de erfpachtuitgifte worden aan elkaar gekoppeld en zullen voor de gemeente het bovengenoemde tekort opleveren.

Behandeling in de raadscommissie is op 6 februari en in de gemeenteraad op 27 februari.

Paul van Yperen


© gemeente Amsterdam - 23-01-2002

Deel: ' Bijdrage aan renovatie en nieuwbouw Rietveld Academie '


Lees ook