Partij van de Arbeid


Den Haag, 14 oktober 1999

BIJDRAGE VAN HET LID BELINFANTE (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER EEN CENTRUM VOOR BEELDCULTUUR

Wij behandelen de brief van 22 september jl. van de staatssecretaris en de uitkomst daarvan, namelijk het plan Las Palmas, is ons toegezonden. De reactie van de staatssecretaris hebben wij nog niet ontvangen. Een besluit kunnen wij dus niet nemen omdat ons daarvoor geen voorstel is voorgelegd.

Een aantal opmerkingen:
1. Beeldcultuur

* De fractie van de PvdA is het eens dat met de komst van de nieuwe media zich een thuisbeeldcultuur ontwikkelt en daarmee nieuwe cultuuruitingen ontstaan.
* Het is goed als ook in het cultuurbeleid daar voorzieningen voor komen. Echter beeldcultuur is niet voorbehouden aan een instituut. Niet voor niets noemt een nieuw initiatief in de Bijlmermeer over immigratie zich het beeldverzamelgebouw omdat het ook voornamelijk met beelden en nieuwe media wil werken.
* Over de beelden wordt geschreven dat uniciteit niet het belangrijkste is.
* Door de handelwijze van de staatssecretaris zijn twee steden uitgedaagd en komen beide met nieuwe initiatieven en zijn beide bereid te investeren. Dat moet niet verloren gaan.

2. Amsterdam heeft geen plan uitgewerkt maar een aantal kwalitatieve voordelen als culturele hoofdstad van het land
* In Amsterdam zijn een aantal grote fotocollecties binnen de museale instellingen en archieven die gezamenlijk presentaties zullen gaan verzorgen. De Raad voor de Cultuur adviseert al samenwerking met de Maria Austria Stichting
* De Raad voor de Cultuur aarzelt over de kwaliteit van V2 als partner voor de nieuwe media. Montevideo is naast creatief centrum op dit gebied ook beheerder van de voornaamste nieuwe media kunstcollecties in ons land, en met het centrum voor oude en nieuwe media, kwalitatief interessanter dan V2
* - Het publieksbereik aan het museumkwartier dat voor kale huurprijs ter beschikking wordt gesteld;
- de inbedding van het filmmuseum in de infrastructuur van filmacademie, vakgroep film en televisiewetenschap van de UvA
- en de omgeving van de professionele filmwereld en kunstwereld.

3. Rotterdam heeft ambitieus plan in een nieuw deel van de stad
* Heeft niet de culturele overdaad van Amsterdam en zet zich daarom met elan in voor een culturele voorziening op de Kop van Zuid.
* De nieuwe vereniging wordt in hoge mate gedomineerd door het filmmuseum, qua personeelsaantal, vierkante meters, depotruimte, hetzelfde filmmuseum waarvan directie en bestuur in juli aan de staatssecretaris schreef dat zij in Amsterdam willen blijven maar zullen meewerken aan de verhuizing naar Rotterdam.
* Het plan heeft ook een indrukwekkend tekort zowel in de investeringen als in de exploitatie. Wat vindt de staatssecretaris daarvan en
* van het publieksbereik, van de commercie beneden en het beeldinstituut boven, om de exploitatie mogelijk te maken?

Conclusie
Beide steden hebben verklaard, evenals in de eerste fase het geval was, te willen streven naar een en-en situatie en niet een of-of toestand. Eind Ajax-Feijenoord. Op naar een samenwerking op kwalitatieve gronden en niet op bestuurlijke zoals aangegeven in het advies van de Raad voor de Cultuur

De PvdA-fractie zou graag zien dat een win-win situatie in de brief van de staatssecretaris wordt gerealiseerd met de volgende randvoorwaarden:
- niet het beeldinstituut met satellieten maar op twee plaatsen in samenwerking met elkaar kwalitatief hoogwaardige initiatieven en experimenten op het gebied van beeldcultuur, als kern van een landelijk netwerk op dit terrein;
- een goed cinematografisch centrum in Amsterdam met medewerking van het filmmuseum voor de kwalitatieve voortgang van de opleidingen en als aanvulling op de aanwezige beeldinstellingen;
- onderhandelingen met Amsterdam en Rotterdam over vormen van samenwerking en sluitende financiering.

2

Deel: ' Bijdrage Belinfante (PvdA) overleg centrum voor beeldcultuur '
Lees ook