Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-062
DATUM: 4 mei 1999

Provinciale bijdrage voor vooronderzoek naar electronisch zakendoen

Het College van Gedeputeerde Staten stelt fl. 30.080,- beschikbaar voor een vooronderzoek naar de haalbaarheid van een pilotproject voor het electronisch zakendoen (E-Commerce) in Flevoland. Bij het zoeken naar pilots voor het WEBTEC-project is gebleken dat in Flevoland een sterk groeiende belangstelling bestaat voor de mogelijkheden van het electronisch zaken, met name bij het MKB. Het WEBTEC- project is erop gericht het Midden en Kleinbedrijf kennis te laten maken met de webtechnologie. Om een duidelijk beeld te krijgen van de stand van zaken in Flevoland is het externe bureau MHP ingeschakeld om dit te inventariseren. Aan de hand van de uitkomst van deze inventarisatie zal naar verwachting een pilot-project in Flevoland worden opgezet, waarbij binnen een cluster van bedrijven (leveranciers en afnemers) de onderlinge communicatie via Internet zal plaatsvinden. Dit zal ertoe moeten leiden dat de koop-verkooptransacties en het daarmee gepaard gaande betalingsverkeer elektronisch zullen plaatsvinden.

Deel: ' Bijdrage Flevoland voor onderzoek electronisch zakendoen '
Lees ook