Provincie Friesland

Persberichten

Bijdrage voor verbetering zorg kankerpatiënten

Gedeputeerde Staten hebben een subsidie van 20.000,- beschikbaar gesteld voor een project in het Oncologisch Centrum in het MCL. De subsidie is aangevraagd door de Stichting Vrienden van het MCL.

In het toekomstige Oncologisch Centrum in het MCL kan via een versneld traject een diagnose gesteld worden en de eventuele behandeling tot stand gebracht worden. Patiënten hoeven maar kort op de uitslag van het onderzoek te wachten. Bij snelle diagnostisering is er ook op korte termijn behoefte aan informatie over behandelingen, de gevolgen van behandelingen en eventuele alternatieven. Het project waar nu subsidie voor aangevraagd is, is gericht op die snelle informatievoorziening.
Naast het oprichten van een informatiecentrum omvat het project het inrichten van een familiekamer. In deze ruimte kunnen de patiënten in alle rust familie en bekenden ontvangen.

De Stichting
De Stichting Vrienden van het MCL is opgericht in 1997 en heeft als doelstelling om projecten die de kwaliteit van de zorg verbeteren, te ondersteunen. De Stichting heeft nu vier projecten 'geadopteerd' waaronder de oprichting van het Oncologisch Centrum Leeuwarden.

Het inrichten van een informatievoorziening en de speciale ruimte vallen buiten de bouwnormen die de rijksoverheid stelt. De financiering ( 146.400) moet de Stichting dan ook rond zien te krijgen met subsidies, bijdragen uit fondsen en donaties.

Provinciale bijdrage
Gedeputeerde Staten hebben de subsidie toegekend onder andere vanwege het unieke karakter van het project en de functie van het nieuwe centrum voor de gehele provincie. Daarnaast is het nieuwe Oncologische Centrum onlosmakelijk verbonden met het Radiologisch Instituut Friesland (RIF). Dit instituut heeft in de provincie een centrale functie op het gebied van behandeling van kankerpatiënten.

Nummer: 240
Datum: 21 december 1999

Deel: ' Bijdrage Friesland voor verbetering zorg kankerpatiënten '
Lees ook