Provincie Utrecht

Persbericht

Bijdrage herbouw Molukse kampbarak

4-3-2003
Met een bijdrage van 10.000 Euro levert ook de provincie Utrecht een bijdrage aan een blijvend monument om de geschiedenis van het Molukse kampleven vast te leggen. Met een educatief presentatieproject wil men ook een brug slaan tussen de Molukse gemeenschap en de Nederlandse samenleving en de wisselwerking tussen de Nederlandse en Molukse cultuur versterken

Op het terrein van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem wordt een Molukse woonbarak uit de vijftiger jaren van de twintigste eeuw herbouwd. Het initiatief hiertoe werd in 2001 genomen. Het was toen 50 jaar geleden dat de eerste Molukkers naar Nederland kwamen en in diverse kampementen, verspreid over het hele land, werden ondergebracht. De herdenking van dit historische feit deed het idee opleven om de geschiedenis van het Molukse kampleven vast te leggen en op zoek te gaan naar een middel om herinneringen vast te houden en te delen met elkaar en met jongere generaties. Het gehele project vergt een bedrag van 1 miljoen Euro, en de financiering is voor 90% rond. Naar verwachting kan de barak medio 2003 gerealiseerd zijn. Ook in onze provincie zijn Molukse gemeenschappen gevormd. GS besloten daarom een bijdrage van 10.000 Euro te verstrekken als bijdrage in de presentatie- en educatiekosten.

Meer informatie: Marjolein Copier, telefoon 030 258 2460 of Marjolein.Copier@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Bijdrage herbouw Molukse kampbarak in Utrecht '
Lees ook