Gemeente Maassluis

Perscommuniqué

Perscommuniqué van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 13 juli 1999

Ecoteam Meldpunt Waterweg Noord

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten voor 1999 een eenmalige bijdrage van 1000 gulden te verstrekken aan het Ecoteam Meldpunt Waterweg Noord. Deze bijdrage is bedoeld voor activiteiten van Ecoteams in Maassluis. Ook is besloten dat het Ecoteam Meldpunt om niet gebruik mag gaan maken van de ruimte van het Maassluise Centrum voor Natuur en Milieu Educatie aan de Havenstraat 2d. Minimaal één dagdeel per week zal hier een aanspreekpunt voor Ecoteams door vrijwillgers bemensd gaan worden.

Aanvullende bijdrage verhuiskosten

Het college stelt voor een regeling vast te stellen voor het verstrekken van een aanvullende bijdrage in de verhuiskosten voor specifieke groepen (voormalige) bewoners van te slopen of gesloopte flats in de Componistenbuurt-Zuid en -Noord en de Bloemenbuurt. Voornemens om een dergelijke regeling te maken waren reeds opgenomen in het Programma op Hoofdzaken en het Beleidsplan voor deze collegeperiode.
Het voorstel zal in de raadscommissies voor sociale zaken c.a. en financiën c.a. worden besproken en vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd in de vergadering van 14 september
1999. Als de gemeenteraad de verordening die deze aanvullende verhuisbijdrage moet regelen vaststelt, kunnen bepaalde groepen bewoners die vanwege sloop uit de betreffende flats moeten verhuizen in aanmerking komen voor een aanvulling op de verhuiskostenvergoeding die de Woning Stichting Maassluis verstrekt. Om in aanmerking te kunnen komen voor een aanvullende bijdrage moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, zoals een inkomensnorm, leeftijd en aantal kinderen in het gezin.

Laatste wijziging: 14 July 1999

Deel: ' Bijdrage Maassluis Ecoteam Meldpunt Waterweg Noord '
Lees ook