Provincie Overijssel

Zwolle, 7 juli 1999

PROVINCIALE BIJDRAGE VOOR CULTUURWAARDENONDERZOEK LANDGOED TWICKEL

De provincie Overijssel stelt f 23.500,-- beschikbaar voor een onderzoek naar de cultuurwaarden van landgoed Twickel. Doel van het onderzoek is een compleet beeld te krijgen van de historisch bouwkundige, historisch geografische en archeologische waarden van het landgoed.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Het Oversticht op initiatief van de Stichting Twickel. Met het onderzoek is in totaal een bedrag f. 50.000,-- gemoeid. De stichting Twickel en de gemeente Hengelo betalen het resterende deel van de onderzoekskosten.
De resultaten van het onderzoek komen dit jaar aan de orde tijdens een "rondetafelgesprek" waaraan wordt deelgenomen door alle bij het landschap Twickel betrokken partijen.

Deel: ' Bijdrage Overijssel cultuurwaardenonderzoek Twickel '
Lees ook