PERSBERICHT, woensdag 15 maart 2000

Bijdrage provincie aan Het Noordhollands Landschap: f 2,5 miljoen

De provincie Noord-Holland verleent dit jaar een exploitatiebijdrage van maximaal 2,5 miljoen gulden aan de stichting Het Noordhollands Landschap. De uiteindelijke bijdrage zal afhangen van de omvang van de rijksbijdrage. Als de rijksbijdrage hoger is dan in 1999, wordt de provinciale bijdrage dienovereenkomstig verlaagd. Deze rijksbijdrage is nog onzeker omdat nog niet geheel duidelijk is wat de gevolgen zijn van de onlangs ingevoerde rijksbijdrageregeling in het kader van het Programma Beheer.

Daarnaast trekt de provincie een bedrag van 60.000 gulden uit voor het uitvoeren van een onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de stichting. Een dergelijk onderzoek wordt periodiek uitgevoerd bij alle instellingen die van de provincie een jaarlijkse bijdrage ontvangen van meer dan 750.000 gulden.


* Inlichtingen: Ad Stavenuiter, tel. (023) 514 31 90

Zoekwoorden:

Deel: ' Bijdrage provincie aan Het Noordhollands Landschap '
Lees ook