Provincie Utrecht


Persbericht
11 januari 2000

Nieuwe provinciale bijdragen aan kunstprojecten in de open ruimte DROOMKASTEN VOOR DE TOEKOMST EN DE TUIN DER VERBEELDING

De overgang naar de 21ste eeuw is voor het Steunpunt Kunstzinnige Vorming Zuidoost Utrecht aanleiding om in het Utrechtse landschap zeven kunstroutes uit te zetten. Langs deze routes zijn in honderden "droomkastjes" de toekomstverwachtingen en idealen te zien van ongeveer 3000 leerlingen van basisscholen en het voortgezet onderwijs. Het overkoepelende motto voor deze actie LENTE 2000 is: "Nu droom ik over later". De kastjes kunnen worden bekeken in de periode van 17 mei tot en met 18 juni a.s. De provincie Utrecht draagt aan deze manifestatie ruim 25.000 gulden bij, zo hebben GS besloten. Vooral de manier waarop kinderen worden betrokken bij de totstandkoming van beeldende kunst spreekt de provinciale adviescommissie bijzonder aan. Aan LENTE 2000 werken ook professionele kunstenaars mee, die met de kinderen praten over de manier waarop zij de toekomst verbeelden. De manifestatie wordt afgesloten met een educatieve uitgave, met daarin het beeldend proces van de kunstenaars en kinderen, die breed zal worden verspreid. Het project gaat vanaf januari 2000 van start in de ateliers van de kunstenaars en op de Utrechtse scholen.

Kunst in Arboretum Doorn
Een tweede kunstpresentatie in de open ruimte die kan rekenen op financiële steun van de provincie, is de tentoonstelling Tuin der Verbeelding. Naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van het Von Gimborn Aboretum in Doorn wordt van 12 mei tot en met 1 oktober a.s. in dit landschapspark door de Rijksuniversiteit Utrecht een expositie georganiseerd die de relatie tussen de menselijke verbeelding en de natuur als thema heeft. Doel is om de schoonheid van dit park met een bijzondere collectie bomen en struiken tot uiting te laten komen als een inspirerende Tuin der Verbeelding. De bezoeker zal via een wandelroute langs beelden en installaties worden geleid. De provincie Utrecht draagt met 45.000 gulden bijna de helft bij van de totaalbegroting. Het provinciale centrum voor beeldende kunst heeft vijf kunstenaars uitgenodigd aan dit project mee te werken. Elk van hen heeft gevraagd aan twee jonge en veelbelovende collega's om eveneens voor de bomentuin werk te maken.

Bomen voor Eemnes
Tenslotte kunnen ook in Eemnes kunstwerken met provinciale steun worden gemaakt. Nadat de provincie een jaar geleden een financiële bijdrage heeft geleverd aan het voorbereidende werk wordt nu een extra bedrag van ruim 27.000 gulden beschikbaar gesteld om in de Zuidbuurt het werk van Erik Buijs - "Bomen voor Eemnes" - te realiseren. Dit kunstwerk bestaat uit een verzameling van zeven beelden die steeds met kleine verschillen zijn gemaakt en daardoor de aandacht van de kijkers zullen trekken. De beelden laten op een komische manier zien wat de plek kan zijn van kunst in de openbare ruimte, aldus de provinciale adviescommissie. (Voor informatie: Ron van Dopperen, actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 96)

Deel: ' Bijdrage provincie Utrecht aan kunstprojecten open ruimte '
Lees ook