Partij van de Arbeid


Den Haag, 7 december 1999

BIJDRAGE VAN MARJA WAGENAAR (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER HET CONSUMENTENBELEID

Het verhaal is erg mager. Er staat eigenlijk niets nieuws in de brief. Er wordt niet uitgegaan van de rechten van de consument, die (gelukkig) steeds meer verantwoord wil consumeren. Daartoe moet hij in de gelegenheid zijn.

In dat kader is binnen mijn fractie met verbijstering kennis genomen van het feit dat de Europese Commissie bij de WTO om de landbouwsubsidies te behouden genetisch gemanipuleerd voedsel als wisselgeld heeft gepresenteerd. Zo mag er in geen geval met zorgen en rechten van consumenten worden omgesprongen.

De ontwikkeling van de consumentenmarkttoets is positief. Maar ik zou wel willen weten wanneer deze er dan is en welk gewicht er vervolgens in het beleid aan zal worden gegeven. Als het aan de PvdA ligt gaat het om prijs, kwaliteit en diversiteit van aanbod.

Veilige elektronische handel is erg belangrijk. Op dit moment zijn er echter ik weet niet hoeveel keurmerken alleen al in Nederland in omloop. Er zou op zijn minst bevorderd kunnen worden dat er een Nederlands keurmerk komt. Bovendien zou het goed zijn om ook Europese initiatieven op dit vlak te ondernemen. Ook moet er snel een richtlijn komen voor de elektronische handtekening. Het is wel erg passief om dit allemaal aan de Consumentenbond over te laten.

Onderzoek naar consumentenzorgen is prima. Belangrijker is echter dat er ook wat mee gebeurt. Ik wil over dit en de andere punten dan ook graag concrete afspraken maken wanneer de resultaten komen vergezeld van een beleidsbrief.

De staatssecretaris constateert geen verdere knelpunten als het om consumentenzaken gaat. De PvdA wel, en drie in het bijzonder:
- Voedselveiligheid; de etikettering kan beter; daar moet ook goed op komen te staan hoe het voedsel is geproduceerd, wat eraan is toegevoegd (in begrijpelijk Nederlands) en wat er genetisch is gemanipuleerd.
- Nieuwe winkelcentra zijn eenvormig van uitstraling; dat is tot daaraan toe maar ze zijn ook vooral wat aanbod betreft erg eenvormig. Vaak zijn het alleen grote winkelketens waaraan wordt verhuurd. Dat beperkt de keuze van de consument, de plaatselijke kleine middenstand komt te weinig aan bod in nieuwe winkelcentra en de consument heeft niets meer te kiezen (oorzaak: projectontwikkelaars spelen op teveel op safe).

- Consumentenbouwrecht; de Vinex-locaties rijzen als paddestoelen uit de grond en het eigen woningbezit neemt fors toe. Kopers hebben echter weinig tot geen inzicht in werkelijke kosten, hebben geen onafhankelijke begeleiding bij de koop waar het voornamelijk Vrij op naamprojecten betreft en de GIW-garantieregeling is niet toegesneden op de huidige overspannen markt. Het realiseren van eigen wensen van kopers komt door dit alles helemaal in de knel.

Deel: ' Bijdrage PvdA aan algemeen overleg over consumentenbeleid '
Lees ook