Partij van de Arbeid

Den Haag, 6 juni 2002

BIJDRAGE VAN JACQUES TICHELAAR (PVDA) AAN HET ALGEMEEN EUROPA-OVERLEG OVER DE VISSERIJRAAD VAN 11 JUNI 2002

Het standpunt van de PvdA over het door de Europese Commissie (EC) gepresenteerde hervormingsvoorstel voor het Europees visserijbeleid is nog voorlopig. Er zal nog moeten worden gekeken naar:


- de financiële gevolgen voor de Nederlandse visserij;

- de sociale gevolgen voor de Nederlandse vissers;

- proportionaliteit;


- betrokkenheid/draagvlak bij de Nederlandse vissers.
De PvdA stemt in met het doel van het voorstel: het duurzaam maken van de visserij. Dit vergt drastische maatregelen omdat jarenlang bij de jaarlijkse quotaonderhandelingen sprake is geweest van handjeklap tussen de visserijlanden. Het visbestand in alle grote Europese wateren is hierdoor sterk in het gedrang gekomen. Hopelijk weet de Raad straks zijn rug recht te houden en neemt het EC-voorstel straks aan.

In een volgende algemeen overleg zal over het voorstel en de gevolgen ervan nog nader worden gesproken. Vooruitlopend daarop stemt de PvdA in met:


- het stopzetten van subsidies van de Europese Unie (EU) voor vlootvergroting en vernieuwing;


- het stopzetten van het systeem van jaarquota en het overgaan naar meerjarenquota gebaseerd op de natuurlijke visstand;


- het oprichten van een EU-inspectie;


- een sterk pakket van sociaal-flankerende maatregelen.
Wel moet nog nader worden bekeken in hoeverre de saneringsvoorstellen kunnen worden verzacht voor vissers van niet-bedreigde vissoorten. Dit is ook in het Nederlandse belang. Ik hoor dan ook graag van de staatssecretaris of dit juridisch en technisch uitvoerbaar is.

Deel: ' Bijdrage pvda aan het europa-overleg over de visserijraad '
Lees ook